Wał Trzebnicki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wał Trzebnicki - strona 1 Wał Trzebnicki - strona 2 Wał Trzebnicki - strona 3

Fragment notatki:


Wał Trzebnicki Charakterystyka fizyczno - geograficzna Wrocław 2010
Spis treści 1. Położenie 3-8 1.1. Podział fizyczno - geograficzny 4-8 2. Przyroda nieożywiona 9-12
2.1. Geologia 9-10
2.2. Geomorfologia 10
2.3. Hydrografia 11
2.4. Gleby 12
2.5. Klimat 12
3. Przyroda ożywiona 13-14
3.1. Flora i fauna 13-14
4. Formy ochrony przyrody 14-19
5. Literatura 20
1. Położenie Ryc. 1. Mapa Niziny Śląskiej
Źródło: http://www.profesor.pl/mat/na1/na10_h_tomczak_1.gif Równiny Niziny Śląskiej i Niziny Śląsko - Łużyckiej ogranicza od północy wyraźny pas wzniesień, ciągnący się z niewielkimi przerwami od doliny Nysy Łużyckiej na zachodzie po dolinę Prosny na wschodzie. Nosi on nazwę Wału Trzebnickiego (spotyka się również określenie Wał Śląski) i ma wysokość względną do 100 - 150 m, osiągającą 257 m na Farnej Górze k. Trzebnicy. W części zachodniej przecięty jest doliną Bobru, w środkowej - doliną Odry. Zajmuje powierzchnię około 3,2 tys. km 2 .
1.1. Podział fizyczno - geograficzny Ryc. 2. Regiony fizyczno - geograficzne Polski SW (Kondracki J., 2009).
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski Megaregion
Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja
Niż Środkowoeuropejski Podprowincja
Niziny Środkowopolskie Makroregion
Wał Trzebnicki W obrębie Wału Trzebnickiego wyróżniono następujące mezoregiony:


(…)

… Wzgórz należy natomiast do dorzecza rzeki Widawy, prawobrzeżnego dopływu Odry. Między tymi dorzeczami znajduje się obszar wododziałowy, który przebiega wzdłuż linii największych wzniesień moreny czołowej Wału Trzebnickiego.
Ryc. 6. Rejony dorzecza rzeki Odry.
Źródło: http://www.ikzm-d.de/showaddon.php?graphid=1888
2.4. Gleby
Zróżnicowanie rzeźby i budowy geologicznej terenu oraz różnice w układzie…
… rzecznych, zajmują więcej terenu. Z bardziej interesujących gatunków spotykamy tam: Dryopteris cristata (Jodłowice i Radecz), Leucoium vernum (Pełczyn), Ribes nigrum (okolice Wołowa). Suchsze miejsca i płaszczyzny dennomorenowe porastają murawy psamofilne, a partie krawędziowe i niezalesione moreny czołowe - murawy kserotermiczne.
Faunę reprezentują ssaki: głównie są to sarny, jelenie, dziki z mniejszych…
… - wschodniej części regionu Obniżenia Ścinawskiego znajduje się duży kompleks leśny, chroniony w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Jezierzycy”.
Park krajobrazowy utworzony w 1994 (pow. 7953 ha) położony w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, bezpośrednio na pn.-zach. od Wołowa, na pograniczu Niziny Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego w dorzeczu Jezierzycy do której na obszarze parku wpływa mały…
… rzadkich gatunków ptaków, 90 miejsc lęgowych oraz 52 gatunki ptaków odwiedzających ten teren w okresie wędrówek wiosennych, jesiennych i w okresie zimowym) zagrożonych dzikich ptaków, np. bocian czarny, orzeł bielik, bąk, kania rdzawa, kropiatka, jak i gatunkom występującym powszechnie. Oprócz ptaków występują także pozostałe grupy zwierząt. Płazy i gady to m.in.: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz