Łęgi i olsy i ich uwarunkowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łęgi i olsy i ich uwarunkowania - omówienie - strona 1 Łęgi i olsy i ich uwarunkowania - omówienie - strona 2 Łęgi i olsy i ich uwarunkowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Łęgi i olsy i ich uwarunkowania.
Lasy łęgowe:
specyficzny dla teras zalewowych rzek, źródlisk, strefy nadbrzeżnej jezior
czynnikiem kształtującym układ siedlisk są wody powierzchniowe (płynące)
siedliska lasów łęgowych są wilgotne i najczęściej bardzo żyzne
zbiorowiska azonalne
występują nad dużymi rzekami, nad mniejszymi łęgi olszowe
Lasy łęgowe ze związku Alno - Ulmion są lasami olszowymi, jesionowo - olszowymi lub wiązowo - olszowymi o bardzo bujnym wielowarstwowym ziołonośnym runie
Runo łęgów olszowo - jesionowych jest zwarte, najczęściej dominuje pokrzywa.
Alno - Ulmino - gatunki charakterystyczne:
turzyca leśna
niecierpek pospolity
jaskier kosmaty
czworolist pospolity
Gatunki charakterystyczne:
kostrzewa olbrzymia
skrzyp olbrzymi
złoć żółta
czartawa pośrednia
czartawa pospolita
turzyca rzadkowłosa
porzeczka czerwona
śledziennica skrętolistna
czeremcha zwyczajna
gwiazdnica leśna
mszaki: Plagionium undulatum
Ass. Fraxino - Alnetum - nizinny łęg jesionowo - olszowy:
występuje w lekko zabagnionych dolinach małych rzek i strumieni
najbardziej rozpowszechniona struktura w Polsce
duży udział paproci
gęste runo
do charakterystycznej kombinacji gatunkowej należą gatunki charakterystyczne dla klasy Querco - Fagetea, rzędu Fagetalia Sylvaticae, związku Alno - Ulmino oraz dla lasów:
- karbieniec pospolity
- turzyca długowłosa
- psianka słodkogórz
- porzeczka czarna
Ass. Fraxino - Alnetum - gatunki charakterystyczne:
czartawa drobna
Ass. Stellario nemorum - Alnetum glutinosae - łęg olszowy gwiazdnicowy:
w dolinach niewielkich rzek i szybkopłynących strumieni
gatunki charakterystyczne:
- gwiazdnica leśna
- pióropusznik leśny
- perz psi
Ass. Ficario - Ulmetum - łęg jesionowo - wiązowy:
las zdominowany przez wiąz polny
występuje na bardzo żyznych siedliskach na madach w dolinach dużych rzek gatunki charakterystyczne:
- wiąz polny
- ziarnopłon wiosenny
Zbiorowiska łęgowe z klasy Salicetea purpureae - zespoły zaroślowe i leśne związane z rzekami osadzającymi niższe piaszczysto - żwirowe mady.
Cl. Salicetea purpureae
O. Salicetalia purpureae
All. Salicion albae
Ass. Salicetum triandro -viminalis Ass.

(…)

… charakterystyczne:
- wierzba szara
- wierzba pięciopręcikowa
Ass. Ribeso nigri - Alnetum:
ols porzeczkowy jest typowym olszowym lasem bagiennym o strukturze kępkowo - dolinkowej z udziałem porzeczki czarnej
występuje w całej Polsce poza Sudetami i Karpatami z tym, że nad Biebrzą najczęściej
bogaty w gatunki
gatunki charakterystyczne:
- porzeczka czarna
Gatunki wyróżniające:
- jesion wyniosły
- czeremcha zwyczajna…
… na młodych piaszczystych aluwiach rzecznych w strefie wzmożonego zalewu
gatunki charakterystyczne:
- wierzba biała
- Wierzba krucha
Ass. Populetum albae:
nadrzeczny łęg topolowy
dominacja topól na starszych terasach zalewowych lub wysokich brzegach dużych rzek
gatunki charakterystyczne:
- Populus alba (topola biała)
- Populus nigra (topola czarna)
- topola osika
Gatunki dominujące:
- jeżyna popielica…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz