czynniki naturalne i ludzkie jako degradacja roślinności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
czynniki naturalne i ludzkie jako degradacja roślinności - omówienie - strona 1 czynniki naturalne i ludzkie jako degradacja roślinności - omówienie - strona 2 czynniki naturalne i ludzkie jako degradacja roślinności - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Formy działalności naśladujące czynniki naturalne:
wyrąb lasów
zbieractwo
łowiectwo
wędkarstwo
koszenie
Formy działalności ludzkiej wykraczające poza czynniki naturalne:
karczowanie lasów
rolnictwo (orka, nawożenie, zbiór biomasy, chemiczna ochrona roślin)
eksploatacja surowców naturalnych
urbanizacja
hodowla lasu
turystyka i rekreacja
komunikacja
40% obszaru Zielonych Płuc Polski jest objęte jakąś formą ochrony przyrody.
19,4% powierzchni kraju
9,6% ludności
4 Parków Narodowych
13 Parków Krajobrazowych
263 rezerwaty
Synantropizacja na różnych poziomach organizacji szaty roślinnej:
poziom krajobrazu - dominuje w krajobrazie półnaturalnym i antropogenicznym:
zmiana właściwości siedlisk
zwiększenie liczby płatów zbiorowisk na jednostkę powierzchni
poziom zbiorowisk:
zmniejsza się powierzchnia zbiorowisk naturalnych
zanikanie zbiorowisk półnaturalnych związanych z tradycyjną gospodarką
zanikanie zbiorowisk antropogenicznych związanych z tradycyjną gospodarką
Kręgi roślinności grądu
Zbiorowiska ruderalne pola użytki zielone
(zabudowania) (zbiorowiska roślin uprawnych) Degeneracja jest krótkotrwałym procesem odkształceń w strukturze i zaburzeń w funkcji zbiorowiska, występującym mozaikowo (lub pasowo), a więc nie obejmującym naraz całego zbiorowiska w granicach jego biocenozy. Degeneracja jest wyrazem reakcji fitocenoz na antropopresję.
Czynniki powodujące degenerację:
czynniki wewnętrzne:
nadmierna presja zwierzyny
nitrofilizacja siedlisk wokół gniazd
czynniki zewnętrzne:
wkraczanie inwazyjnych gatunków
wypas, wydeptywanie
lokalne odwodnienie
zrąb lub pożar obejmujący zbiorowiska w części biocenozy
chemiczne skażenia środowiska
Forma degeneracji - jest to czasowa postać zespołu o swoistych cechach struktury, składu florystycznego i żywotności roślin, wyrażająca sposób reakcji naturalnego zespołu na określone czynniki degeneracji.
Formy degeneracji:
monotypizacja - polega na ujednoliceniu gatunkowym, wiekowym drzewostanu, uproszczeniu struktury warstwowej oraz nieznacznym zubożeniu gatunkowym.
Pinetyzacja - polega na wprowadzeniu do drzewostanu liściastego drzew iglastych zwykle z rodziny

(…)

… pokrycia roślin dwuliściennych. Nadmierny rozwój traw na dnie zbiornika.
Fruticetyzacja - przejawia się silnym rozwojem warstwy poszycia wskutek prześwietlenia drzewostanu przez gospodarkę przerębową lub wniknięcie do drzewostanu drzew światłolubnych (np. brzozy, osiki)
Juwenalizacja - utrzymanie zespołu w młodym stadium rozwojowym przez rytmiczne zręby zupełne dokonywane w dość młodym drzewostanie i odnowienie naturalne z siewu
Neofityzacja - do zbiorowiska wprowadzamy obce gatunki, np. daglezję zieloną, sosnę Banksa, czeremchę amerykańską, robinię akacjowa
Degeneracja zbiorowisk → wypadanie gatunków charakterystycznych → zbiorowiska kadłubowe.
Regeneracja - proces odbudowy struktury i funkcji tych części zbiorowiska, które wcześniej uległy degeneracji, siłami wewnętrznymi zbiorowiska (biocenozy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz