Botanika-zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Botanika-zagadnienia na egzamin - strona 1 Botanika-zagadnienia na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

1. Podkreśl gatunki należące do klasy Magnoliopsida (dwuliściennych): Pulmonaria obscura, Hepatica nobilis, Ledum palustre, Quercus robur, Pinus silvestris, 2. 1. Podkreśl gatunki należące do klasy liliopsida (jednoliściennych ) Polygonatum multiflorum, Lu zula pilosa, Carex acutiformis, Poa annua, Melica uniflora. 3. Podkreśl nazwy zespołów roślinnych, które rozwijają się na siedliskach antropogenicznych: papaveretum argemones, lolio - plantaginetum. 4. Dla wymienionych gatunków roślin przez podkreslenie podaj właściwą przynależność taksonomiczną (rodzina) i fitosocjologiczną (zespół): Stellaria holostea - Caryophyllaceae - Galio - Carpinetum. Vaccinium Vitis-idaea - Ericaceae - Leucobryo-Pinetum. Deschampsia flexiosa - poaceae - lio - plantaginetum. 5. Podkreśl gatunki, któ re rosną na torfowisku wysokim : Ledum palustre , Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia , Andromeda polifonia. 6. podkreśl te co rosną, na torfowisku wysokim inne przykłady: driophoram vaginatum, drosera rolundfolia, pinus silvestris. 7 . Do podanych gatunków (z kolumny A) dopisz w miejsce kropek numer właściwej 1. Liliaceae 2. Ranunculaceae 3. Fabaceae Hepatica nobili 2 Anemone ranunculoides 2 Polygonatum multiflorum 1 Lathyrus vernus 3 Majanthemum bifolium 1. 8. Które z podanych cech odnoszą się do fitocenozy olsu (podkreśl właściwe odpowiedzi ): gleba torfowa, stagnująca woda gruntowa. 9. Podkreśl, które z podanych roślin rosną w miejscach wydeptywanych : Taraxacum officinale, Lolium perenne, Plantago major, Poa Annua. 10. Spośród podanych niżej roślin podkreśl te, które rosną w murawach napiaskowych: Polytrichum piliferum, Corynephorus canescens, Spergula vernalis . 11. Z wymienionej grupy roślin przez podkreślenie wskaż rośl iny zarodnikowe : Pteridium aquilinum, Dryopteris filix-mas, Lycopodium clavatum, 12. Quercus robur liść p ierzastowrębny, ogonek liściowy bardzo krótki, nasada blaszki liściowej uszkowata, nerwy boczne dochodzą do szczytu klap i zatok Quercus petraea . liść pierzastowrębny, ogonek liściowy długi, nasada blaszki liściowej klinowata , nerwy boczne dochodzą wyłącznie do szczytu klap. 13. Uzupełnij wybrane cechy morfologiczne dwóch niżej wymienionych rodzin: Poaceae łodyga obła/okrągła, unerwienie równoległe Cyperaceae łodyga trójkątna, unerwienie liścia równoległa. Lam iaceae - łodyga 4 - kanciasta, unerwienie liści - pierzaste. 14. Z wymienionych gatunków podkreśl te, które określają fizjonomię pasa roślinności szuwarowej w większości naszych jezior: Typha latifolia , Phragmites communis . 15. Wymienione gatunki drzew i krzewów połącz linią ciągłą z właściwym typem

(…)

… azotowe: Chelidonium maius, Urtica dioica, Sambucus nigra.
17. Spośród poniżej wymienionych zbiorowisk leśnych podkreśl te, które cechują się drzewostanem jednogatunkowym: oles, bór sosnowy, buczyna pomorska.
18. Ustal kolejność wymienionych niżej zbiorowisk leśnych pod względem malejącej wilgotności siedlisk. W miejsce kropek wpisz odpowiednie cyfry od 1 do 4:cv
1. - Carici elongatae-Alnetum 2- Galio…
… roślinnych dopisz typ gleby na której się rozwijają: łęg wierzbowo - topolowy - mady rzeczne, bór sosnowy - bielicowe, buczyna pomorska - brunatna, grąd - brunatna. 21. Gatunkom z kolumny prawej przyporządkuj odpowiednie zbiorowisko roślinne -
wpisując w miejsce kropek jego numer z kolumny lewej: 1. Zbiorowisko chwastów segetalnych: viola arvensis, Veronica arvensis, 2. Bór sosnowy świeży - cal luna…
… - bulwki. 30. Przy podanych niżej gatunkach podaj formę życiową wg. Raunkiaera stosując podane symbole: F - fanerofity, C - chamefity, H - hemikryptofity, G - geofity, T - terofity Veronica triphyllos - T Polygonatum multiflorum - G Corylus avellana - F Carpinus betulus - F Taraxacum officinale - H Vaccinium myrtillus - C 31. Które z wymienionych niżej gatunków podlegają ścisłej ochronie ustawowej…
…, Corynephorus cunescens. 37. które z podanych cech odnoszą się do fitocenozy boru sosnowego świeżego: drzewostan jednogatunkowy, bogata flora warstwy mszystej, przez pewną częśc roku zaczyna się wyraźne podtopienie, licznie prezentowana rodzina Ericaceae. 38. Pojęcie geofitu rośliny których organy przetrwalne ukryte są w ziemi. 39. Podkreśl gatunke który w Wielkopolsce osiaga wschodnią granicę zasięgu: FAGUS…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz