Uniwersytet Gdański - strona 18

Six Sigma

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

Six Sigma 1. Six Sigma Zestaw reguł postępowania, skoncentrowany na jakości procesów i ograniczeniu ich zmienności (liczby błędów), co wpływa na poprawę rentowności przedsiębiorstwa 2. Pojęcia związane z Six Sigma - COPQ (Cost of Poor Quality) -...

TBM

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1792

TBM 1. Czas jako istotny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw - skrócenie procesów - dotrzymywanie umówionych terminów - uformowanie na nowo istniejących procesów - rozwijanie nowych produktów i procesów 2. Reguły dotyczące konkurowania czasem wg

TQM

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1673

Jakość Ogół cech produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia aktualnych bądź potencjalnych potrzeb klientów. Do wymiarów jakości zalicza się - wyniki - cechy - uzupełniają one produkt, stanowią dodatkową funkcję - niezawodność - bezusterkowe działania - zgodność - trwałość -...

Zarządzanie wiedzą i organizacja ucząca się

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

Zarządzanie wiedzą i organizacja ucząca się 1. Zarządzanie wiedzą - proces umożliwiający generowanie bogactwa z wiedzy i kapitału intelektualnego - proces identyfikacji, zdobywania i wykorzystywania wiedzy, mający na celu poprawę konku...

Zarządzanie zmianą i reenginering

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Zarządzanie zmianą i reenginering 3. Trendy zmian W przeszłości W przyszłości Przedsiębiorstwo postrzegane jako zbór funkcji i specjalności zawodowych konkurujących między sobą przy wytwarzaniu produktu Przedsiębiorstwo postrzegane ...

Egzamin- sciaga

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1260

1.Internacjonalizacja - działanie gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorstwa za granicą . a)Ujęcie dynamiczne - rozważa się podejmowanie działań za granicą przez firmę jako proces składający się z kilku etapów, na który oddziałują ...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246

Internacjonalizacja - co to? - uj. dynamiczne i uj. statyczne Internacjonalizacja - działanie gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorstwa za granicą. Ujęcie dynamiczne - rozważa się podejmowanie działań za granicą przez firmę jako proces składający się z kilku etapów, na który oddziałują różne c...

Internacjonalizacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1988

Internacjonalizacja + z wykładu Internacjonalizacja przedsiębiorstwa  to proces polegający na włączaniu się przedsiębiorstwa w działalność gospodarczą poza krajem macierzystym. W prowadzeniu można wyróżnić kilka faz. W początkowej fazi...

Otoczenie w marketingu międzynarodowym

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Otoczenie w marketingu międzynarodowym (tylko takie coś znalazłam) Wybór strategii działania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, poprzedza analiza otoczenia. Jest to oczywiście otoczenie międzynarodowe, czyli należy zwrócić uwagę na jego zupełnie inne elementy niż przy analizie otoczenia fir...

Polityka cenowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

. Polityka cenowa Przesłanki polityki cen w marketingu międzynarodowym Polityka cenowa danego przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, zewnętrznych i wewnętrznych, ponieważ czynniki te wskazują tendencje do międzynarodowego standaryzowania lub adaptowania cen. Czynniki wewnętrzne Celi strategic...