Otoczenie w marketingu międzynarodowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie w marketingu międzynarodowym - strona 1 Otoczenie w marketingu międzynarodowym - strona 2 Otoczenie w marketingu międzynarodowym - strona 3

Fragment notatki:

Otoczenie w marketingu międzynarodowym (tylko takie coś znalazłam) Wybór strategii działania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, poprzedza analiza otoczenia. Jest to oczywiście otoczenie międzynarodowe, czyli należy zwrócić uwagę na jego zupełnie inne elementy niż przy analizie otoczenia firmy działającej na rynku lokalnym, czy krajowym. Otoczenie ekonomiczne Rozpatrujemy tu takie elementy jak: liczba ludności i wskaźnik przyrostu naturalnego.
struktura społeczna, czyli udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie mieszkańców.
rozmieszczenie ludności na danym rynku.
W ramach analizy otoczenia ekonomicznego, trzeba rozpatrzeć także poziom dochodu społeczeństwa w danym kraju i podział tego dochodu na poszczególne grupy społeczne. W zależności od PNB na jednego mieszkańca przedsiębiorstwo decyduje m.in. o rodzaju i cenie wprowadzanego produktu.
Ostatnim elementem, jaki należy wziąć pod uwagę przy analizie otoczenia ekonomicznego, jest konkurencja Otoczenie socjokulturowe A wśród nich w szczególności: język,
religię,
wartości i postawy moralne,
zwyczaje i obyczaje,
estetykę,
edukację,
cechy interpersonalne społeczeństwa,
stosunek obywateli danego kraju do zagranicy,
stosunek ludzi do przedsiębiorstw transnarodowych kojarzonych z kapitałem zagranicznym,
syndrom NIH (Not Invented Here). Otoczenie polityczne Analiza otoczenia politycznego to kolejny istotny element analizy otoczenia przedsiębiorstwa przy wejściu na rynek międzynarodowy. Polityka państwa jest ściśle związana z podejściem rządu do biznesu. Jeśli sytuacja polityczna jest niestała i nieuporządkowana lub negatywnie nastawiona do zagranicznego kapitału, wówczas nawet atrakcyjność rynku danego państwa nie wystarcza do zajęcia go. Otoczenie prawne Przez otoczenie prawne przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej rozumie się warunki funkcjonowania tworzone przez zróżnicowane przepisy prawne. Wśród tych norm prawnych można wyróżnić takie, które są tworzone przez władze poszczególnych krajów i tam obowiązujące oraz uzgodnienia i ustalenia międzynarodowe, których działanie rozciąga się na wiele krajów. Otoczenie technologiczne. Analizując otoczenie technologiczne przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę na zjawisko skracania się czasu między pojawieniem się nowych technologii a ich komercjalizacją. Przyspieszenie wprowadzania innowacji powoduje zdecydowane skracanie cyklu życia produktu na rynku.
Cechą charakterystyczną współczesnych metod konkurowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych jest wzrost znaczenia konkurencji pozacenowej. Teraz konkurencja objęła głównie obszar nowych konstrukcji i procesów wytwarzania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz