Wykład - otoczenie V MM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - otoczenie V MM - strona 1 Wykład - otoczenie V MM - strona 2 Wykład - otoczenie V MM - strona 3

Fragment notatki:

OTOCZENIE W MM
Każde przedsiębiorstwo, czy to działające na jednym, krajowym rynku, czy oferujące produkty na wielu rynkach międzynarodowych i globalnym, jest uzależnione od różnych czynników tkwiących w otoczeniu. Otoczenie przedsiębiorstwa stanowią wszystkie czynniki zewnętrzne, które wpływają lub mogą wpływać na zdolność firmy do nawiązania i skutecznego przeprowadzenia transakcji z klientami. Definicja ta charakteryzuje zarówno otoczenie organizacji oferującej produkty wyłącznie w jednym kraju, jak i otoczenie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz globalnych. Należy jednak zauważyć, że im szerszy - w sensie geograficznym- jest zasięg działalności przedsiębiorstwa, im bardziej zdywersyfikowana będzie działalność firmy, tym więcej zmiennych firma będzie musiała brać pod uwagę.
Otoczenie dzieli się na dalsze (ogólne, makrootoczenie) oraz bliższe (bezpośrednie, mikrootoczenie).
Makrootoczenie zawiera te wszystkie czynniki, które tworzą ramy dla działalności przedsiębiorstwa, ale na które firma nie ma żadnego wpływu lub ma wpływ bardzo niewielki. Obejmuje ono ogół warunków wpływających na zachowania podmiotów rynku (w tym na konsumentów, producentów, pośredników handlowych). Otoczenie dalsze tworzą czynniki:1) demograficzne,2) ekonomiczne,3) polityczno-prawne,4) techniczno-technologiczne,5) przyrodnicze / naturalne6) kulturoweTo - oczywiście - nie jedyne kryterium podziału!!!
Firma chcąca funkcjonować na jakimś rynku musi zatem dostosować swoje działania marketingowe do obowiązujących na nim reguł. Liczba czynników oraz zakres, w jakim będą one poddawane analizie przez firmę, zależy od specyfiki i charakteru rynku, na którym działa lub zamierza działać przedsiębiorstwo.
Mikrootoczenie obejmuje podmioty, które mają bezpośredni wpływ na działania przedsiębiorstwa. Są to siły oddziałujące na zdolność przedsiębiorstwa w zakresie obsługi klientów Podmioty wchodzące w skład otoczenia bliższego są odmienne dla różnych firm. Mikrootoczenie tworzą:1) konsumenci,2) konkurenci,3) dostawcy,4) pośrednicy,5) akcjonariusze,6) urzędy,7) media,8) społeczności lokalne,9) instytucje zaufania publicznego itp.
Otoczenie międzynarodowe stanowią wszelkie elementy otoczenia przedsiębiorstwa, które zawierają aspekty wykraczające poza granice narodowe. Elementy otoczenia międzynarodowego są zazwyczaj różne (w swej treści) od składników otoczenia krajowego. Tak więc dla każdego kraju, w którym firma zamierza działać, otoczenie musi być analizowane oddzielnie.
Jako że we współczesnym świecie otoczenie firm zmienia się szybciej i nieustająco, przedsiębiorstwa są zmuszone do ciągłej analizy środowiska. Trudność tego zadania polega także na tym, że obecnie otoczenie przedsiębiorstw jest coraz bardziej:•

(…)

… (lub kontroli) nad aktywami zainwestowanymi za granicą, spowodowane np. konfiskatą, wywłaszczeniem, nacjonalizacją;• ryzyko operacyjne odnoszące się do bieżących działań firmy za granicą (np. kontrola cen, ograniczenia w zakresie promocji czy dystrybucji produktów, polityka podatkowa);• ryzyko transferu związane z regulacją przepływu produktów, usług, kapitału, ludzi i technologii.
Podejmując działania…
…, jak dystrybucja, komunikacja marketingowa czy badania marketingowe. Wpływa również na politykę produktu i możliwość obniżania cen w myśl zasady ekonomii skali.
Otoczenie (5) przyrodnicze (naturalne) stanowi zbiór czynników klimatycznych i geograficznych charakterystycznych dla danego regionu. Otoczenie przyrodnicze w działalności międzynarodowej może istotnie wpływać na zakres i formę wykorzystywanych narzędzi…
… - dane z zakresu demografii, wskaźniki ekonomiczne czy przepisy prawa można odnaleźć w zasobach różnych instytucji. Natomiast czynniki kulturowe mogące wpływać na działalność marketingową często są trudne do uchwycenia przez pracowników przedsiębiorstw międzynarodowych. Decyduje o tym istota kultury, jej subtelna natura i liczne, złożone implikacje praktyczne.
Z analizą międzynarodowego otoczenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz