TBM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
TBM - strona 1

Fragment notatki:

TBM 1. Czas jako istotny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw - skrócenie procesów - dotrzymywanie umówionych terminów - uformowanie na nowo istniejących procesów - rozwijanie nowych produktów i procesów 2. Reguły dotyczące konkurowania czasem wg Boston Consulting Group
- w przemyśle czas, w którym dodawana jest wartość wynosi średnio od 0,05% do 0,5% czasu całkowitego
- czas, w którym nie jest tworzona wartość można podzielić na trzy równe części: * czas oczekiwania na wykonanie całej serii
* czas oczekiwania na poprawę
* czas oczekiwania na decyzję o uruchomieniu kolejnej operacji - czterokrotne skrócenie całkowitego czasu realizacji, spowoduje dwukrotny wzrost produktywności i o 20% obniży koszty 3. Podstawowe założenia oraz zasady koncepcji opracowane przez zespół Boston Consulting Group
- czas stanowi ekwiwalent pieniądza, produktywności, jakości oraz innowacji - czas można wyrazić w pieniądzu - czas stanowi podstawowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa; jest to czynnik mierzalny
- zarząd przedsiębiorstwa powinien być zorientowany na czynnik czasu, a więc systematycznie mierzyć, analizować czasy różnych procesów oraz na tej podstawie budować działania krótko - oraz długookresowe - w zarządzaniu powinna dominować orientacja na procesy, co umożliwia ich optymalizację z punktu widzenia czasu - redukcja czasu powinna dotyczyć wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa np. produkcja, zaopatrzeniem dystrybucja, B + R, czas realizacji zamówień - bardzo istotną rolą w oszczędności czasu odgrywa praca zespołowa, uczenie się oraz system informacji 4. Główne składowe TBM
- koncentracja na procesach - porównywanie procesów - zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz przedsiębiorstwa - kształtowanie optymalnej struktury procesu - to tu następuje rozrzutność czasu - zespoły - pomiary czasu - na każdym etapie - cykl uczenia się - stałe poprawianie procesów w przedsiębiorstwie 5.Kształtowanie optymalnej struktury procesu - eliminacja magazynów - usuwanie błędów - dbałość o zgodność z założonymi standardami jakości - stałe ulepszanie procesów - likwidowanie „wąskich gardeł”
- przyśpieszenie obiegu informacji - decentralizacja kompetencji decyzyjnych - przekazanie decyzji w ręce pracowników - zwiększenie odpowiedzialności wykonawców - eliminację zbędnych czynności i zmianę ich kolejności - zrównoleglenie procesów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz