Time based management

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 4634
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Time based management - strona 1 Time based management - strona 2 Time based management - strona 3

Fragment notatki:


Ludziom biznesu nieobce jest powiedzenie „czas to pieniądz”. Również w wielu przedsiębiorstwach czas stał się nadzwyczaj ważną kategorią, chociaż są i takie, które nie dostrzegają jeszcze znaczenia tego czynnika. Czas ma niezwykłe właściwości jako dobro rzadkie nie może być sprzedany, zaoszczędzony ani zmagazynowany, nie daje się pomnożyć. Zarządzanie czasem to skierowanie uwagi przedsiębiorstwa na czas.
Początki TBM
Zarządzanie czasem jest koncepcja, która pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych, łącznie z lean management czy reengineeringiem. Nowością jest to, że czas otrzymuje priorytet w procesach zarządzania, a myślenie w kategoriach czasu dotyczy wszystkich sfer firmy....
Mechanizm redukowania zapasów w wyniku kompresji czasu opiera się na zdroworozsądkowym oraz potwierdzonym empirycznie założeniu, iż trafność planów maleje wraz z przesunięciem w czasie horyzontu planowania. Reasumując, korzyściami wynikającymi ze skrócenia cyklu (tu: realizacji zamówienia) w przypadku firm logistycznych mogą się okazać:
• szybszy przepływ gotówki
• krótszy czas wprowadzenia nowych produktów na rynek
• redukcja kosztów braku jakości
• podwyższenie wskaźników wykorzystania aktywów
• redukcja należności
• wzrost udziału w rynku
Podsumowując, koncepcja Time Based Managemaent jest koncepcja interesująca, która bierze pod uwagę czas jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Nie jest to jednak koncepcja zupełnie nowa, dostrzec w niej można elementy benchmarkingu, reengineeringu i uczącej się organizacji....

Ludziom biznesu nieobce jest powiedzenie „czas to pieniądz”. Również w wielu przedsiębiorstwach czas stał się nadzwyczaj ważną kategorią, chociaż są i takie, które nie dostrzegają jeszcze znaczenia tego czynnika. Czas ma niezwykłe właściwości jako dobro rzadkie nie może być sprzedany, zaoszczędzony ani zmagazynowany, nie daje się pomnożyć. Zarządzanie czasem to skierowanie uwagi przedsiębiorstwa na czas.
Początki TBM
Zarządzanie czasem jest koncepcja, która pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych, łącznie z lean management czy reengineeringiem. Nowością jest to, że czas otrzymuje priorytet w procesach zarządzania, a myślenie w kategoriach czasu dotyczy wszystkich sfer firmy.
Przedsiębiorstwa japońskie uzyskały przewagę opartą na redukcji czasu realizacji procesów osiągając wyższą niż inne przedsiębiorstwa efektywność. Przekonanie o wyjątkowej konkurencyjności czasu skłoniło do spojrzenia na przedsiębiorstwo od strony
PROCESÓW i PROJEKTÓW, a nie jak dotychczas od strony funkcji zarządzania.
Przeniesienie zasad wykorzystania czasu jako narzędzia doskonalenia organizacji na wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa dało początek koncepcji Time Based Management. W dowolnym tłumaczeniu można określić jako „zarzą­dzanie oparte na czynniku czasu”, została w Polsce spopularyzowana przez K. Zimniewicza w 1999 r. Prezentując ją, autor był świadomy nie tylko użyteczności jej stosowania, ale także jej źródeł i korzeni pocho­dzenia. Czas, bowiem był głównym czynnikiem, wraz z racjonalnymi metodami pracy, i stanowił podstawowy obszar badawczy klasyków naukowego zarządzania w początkach ubiegłego stulecia.
Przyczyny rozwoju koncepcji zarządzania czasem:
- skracanie cykli życia produktów,
- skracanie cyklu przygotowania wyrobu,
- krótkie terminy realizacji zaopatrzenia,
- nasycenie rynku,
- wzrost wymagań w stosunku do dotrzymywania terminów,
- zmiany na rynkach zbytu,
- wzrastająca produktywność.
Zjawiska i problemy pojawiające się w bliższym lub da

(…)

… skróceniu czasu rozwoju nowych leków. Z kolei w Toyocie w 1995 roku wprowadzono program pilotażowy, w myśl którego juz po trzech dniach klient
powinien dostać samochód zgodnie z indywidualnym zamówieniem.
Termin Time Based Management określają trzy podstawowe cechy: pojmowanie tej koncepcji jako nowy przykład zarządzania, próbujący rozszerzyć Just-in-Time na wszystkie procesy w przedsiębiorstwie, pomaga…
… etapach:
Faza Działania Faza 1 Ustalenia wstępne
powołanie zespołu projektowego (5-8 członków, 1-2 doradców)
przeprowadzenie porównania - benchmarkingu
sformułowanie celów
przedstawienie projektu działania
Faza 2
Zrozumienie systemu
zdefiniowanie i analiza procesów gospodarczych
podział funkcji na główne i pomocnicze
diagnoza stanu obecnego
ustalenie potencjału czasu podlegającego redukcji
Faza 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz