TQM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
TQM - strona 1 TQM - strona 2 TQM - strona 3

Fragment notatki:

Jakość
Ogół cech produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia aktualnych bądź potencjalnych potrzeb klientów. Do wymiarów jakości zalicza się - wyniki
- cechy - uzupełniają one produkt, stanowią dodatkową funkcję - niezawodność - bezusterkowe działania - zgodność
- trwałość - długość życia danego produktu - łatwość obsługi - estetyka - skład, kolor, zapach
- postrzegana jakość 2. Podstawy TQM
Total Quality Management (zarządzanie przez jakość totalną) ma swoje podstawy przede wszystkim w pracach W.E. Deminga, J. Jurana i P.B. Crosby'ego. TQM to zespołowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, integrująca cele przedsiębiorstwa z potrzebami klientów. 3. Fazy w rozwoju koncepcji TQM
- inspekcja jakości - sprawdzanie gotowych wyrobów, czyli po przejściu całego procesu produkcyjnego
- kontrola jakości - sprawdzanie jakości w trakcie poszczególnych etapów produkcji - zapewnienie jakości - wprowadzenie norm na każdym stanowisku produkcji
- kompleksowe zarządzanie jakością - jakość traktowana jako główny element zarządzania. Wpisuje się ją do strategii przedsiębiorstwa 4. Definicja TQM Kompleksowe Zarządzanie Jakością jest to sposób zarządzania organizacją, skoncentrowany na jakości, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągani długofalowego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta
TQM to wdrażanie kultury powszechnej troski o jakość, proces zarządzania prowadzony przez naczelne kierownictwo przy zaangażowaniu całej załogi we wszystkich działach przedsiębiorstwa i w całym cyklu życia produktu czy usługi
5. Spójność zarządzania jakością totalną według J. Brilmana - nie ma TQM bez wizji - konieczność zintegrowania TQM i strategii - zaangażowanie i przywództwo ze strony kierownictwa - odpowiadanie na oczekiwania klientów - nie slogan, ale nauka - wypracowanie standardów osiągnięć przedsiębiorstwa i systemów pomiaru postępu - praca zorganizowana w procesy zorientowane na klienta zewnętrznego i wewnętrznego - spójny system ZZL charakteryzujący się pracą zespołową, uprawomocnieniem decyzji, uznawaniem osiągnięć, wynagradzaniem - wprowadzenie stałego postępu i okresowego reengineringu 6. Zasady wyznaczające ideę TQM (14 zasad Deminga)
1) nieustannie doskonalenie wyrobów dla jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów - cykliczne powracanie do problemów, które się pojawiały
2) umacnianie przekonania o potrzebie stosowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością


(…)

… jakie cechy są ważne dla klientów np. estetyka, trwałość, łatwość obsługi
Opracowanie nowej, bardziej zorientowanej na klienta i mniej kosztownej struktury (struktura procesowa) - likwidacja pośrednich szczebli zarządzania Przeszkolenie personelu w zakresie koncepcji i wartości TQM Wdrożenie systemu pomiarów pozwala na stwierdzenie czy jakość uległa poprawie np. przy pomocy arkuszy kontrolnych Wdrożenie…
… nie pozwalających z dumą wykonywać pracownikom i menadżerom pracy np. dokonywanie comiesięcznych ocen pracowników 13) prowadzenie intensywnego programu szkolenia i przekwalifikowania pracowników - zwolnienie pracowników jest traktowane jako ostateczność 14) powołanie zarządu do realizacji powyższych 13 tez
Ponad to w TQM ma zastosowanie - zasada ciągłego doskonalenia procesów (KAIZEN)
- zasada „zero błędów”
7…
… wypadku pozytywnie. - schemat blokowy - jest narzędziem nakierowanym na prezentację kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Realizowany jako diagram, na którym procedura, system albo program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne, połączone liniami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania.
3. Nowoczesne narzędzia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz