Polityka cenowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka cenowa - strona 1 Polityka cenowa - strona 2 Polityka cenowa - strona 3

Fragment notatki:

. Polityka cenowa Przesłanki polityki cen w marketingu międzynarodowym Polityka cenowa danego przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, zewnętrznych i wewnętrznych, ponieważ czynniki te wskazują tendencje do międzynarodowego standaryzowania lub adaptowania cen.
Czynniki wewnętrzne Celi strategicznych firmy
Zaangażowania międzynarodowego
Strategii konkurencji
Stopnia centralizacji zarządzania
Podstawowe strategie konkurencji wg M.E.Portera: strategia przywództwa kosztowego
strategia różnicowania
strategia koncentracji
STRATEGIA PRZYWÓDZTWA KOSZTOWEGO - ukierunkowanie działań na minimalizację kosztów całkowitych; niskie koszty pozwalają na utrzymywanie w dłuższym okresie niższych cen   STRATEGIA RÓŻNICOWANIA - stworzenie unikatowej oferty, w której suma wartości dostarczana konsumentom będzie przewyższać korzyści oferowane przez inne firmy; wymaga dobrej znajomości rynku, a zwłaszcza potrzeb i oczekiwań lokalnych odbiorców i umiejętności dostosowania do nich oferty produktowej
  STRATEGIA KONCENTRACJI - polega na skupieniu się przedsiębiorstwa na określonej grupie nabywców, wybranym segmencie asortymencie lub na rynku geograficznym; Czynniki zewnętrzne Sytuacja ekonomiczna w kraju
Regulacje prawno-administracyjne
Konkurencja
Wielkość i elastyczność popytu
Efekty wprowadzenia wspólnej waluty Euro w krajach Unii Europejskiej Korzyści
Stabilizacja gospodarki
Eliminacja ryzyka kursowego
Integracja rynków finansowych Wyrównywanie się poziomu cen
Brak kosztów wymiany walut
Przejrzystość cen i kosztów Koszty:
koszty przystosowania do euro systemów informatycznych i procesów operacyjnych
koszty szkolenia pracowników i partnerów biznesowych
koszty dostosowania urządzeń, w których używana jest gotówka koszty utraty przez instytucje finansowe, części dochodów z wymiany walut, płatności międzynarodowych i transakcji zabezpieczających.
Ceny transferowe Ceny transferowe , ceny transakcyjne - ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi .
Mają one bezpośredni związek z ewentualnym poziomem ryzyka , dlatego ich wysokość dla każdej z transakcji powinna być stale monitorowana przez specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego. Stanowi to istotny element tzw. polityki podatkowej podmiotów, szczególnie ważnej dla podmiotów zawierających dużą ilość transakcji wewnątrzgrupowych o znacznej wartości. Stąd warunkiem niemal koniecznym staje się analiza cen transferowych na etapie zawierania transakcji, co w rezultacie wspomaga zarządzanie ryzykiem podatkowym.


(…)

… porównywalnych przez partnerów niepowiązanych”.4
Ceny te są efektem decyzji wewnętrznych korporacji, a nie układu sił rynkowych.
Na podstawie tych definicji można stwierdzić, że przedmiotem transferów
są przede wszystkim produkty gotowe i półprodukty, ale mogą też być usługi
(w tym finansowe, administracyjne i menedżerskie), wartości niematerialne
i prawne oraz uczestnictwo w kosztach (w tym w kosztach…
…,
• maksymalizację zysku,
• ukryte transferowanie zysków z podejmowanych w innych krajach przedsięwzięć
kapitałowych,
• ukrycie rzeczywiście osiągniętej rentowności w filiach zagranicznych.
Ryzyka kursowe
Instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe
Kontrakty Opcje walutowe
Kontrakty walutowe
Informacje ogólne
- pozycja długa
- pozycja krótka
- kontrakt jest umową wiążącą
- nieograniczony poziom zysków i strat…
… na dwie różne daty wykonania kontraktu.
Kontrakt swapowy pozwala obniżyć koszty transakcji i uzyskać lepszy kurs.
Opcyjny kontrakt terminowy (option forward) wygasa w dwa dni od daty powiadomienia. Kontrakt można zamknąć w ustalonym wcześniej okresie. Kontrakt terminowy futures charakteryzuje się możliwością zamknięcia przed data wygaśnięcia.
Opcje walutowe
Informacje ogólne
- można sprzedać opcję (ograniczony zysk, nieograniczona strata, )
- można kupić opcję (nieograniczony zysk, ograniczona strata)
- opcje mogą być zawierane zarówno na kupno (pozycja długa) jak i sprzedaż (pozycja krótka) danej waluty.
- opcja walutowa zapewnia możliwość kupna lub sprzedaży waluty po określonym kursie bez traktowania tego jako obowiązek (wyjątkiem jest sprzedaż opcji)
Opcje składają się z czterech elementów:
1. Ilości…
… kursowego zwieksza sie pewnosc warunków
wymiany handlowej miedzy Polska a strefa euro - importerzy i eksporterzy
wiedza znacznie lepiej na czym stoja. Wyeliminowane zostaja
takze koszty ubezpieczania sie od tego ryzyka. Oba te efekty
sprzyjaja intensyfikacji wymiany handlowej Polski z Europa (wzrost
eksportu i importu).
Obnizenie kosztów transakcyjnych na rynku produktów (nie trzeba wymieniac
walut…
…) Wyzsza inflacja przez:
(i) efekt inflacyjny zwiazany z trendem aprecjacji kursu realnego (efekt
Balassy-Samuelsona lub zblizony),
(ii) niepoprawna percepcje inflacji jako wyzszej po wprowadzeniu
ujednoliconej waluty,
(iii) efekt spekulacyjnego zaokraglania niektórych cen w góre.
Efekty mieszane
(1) Redukcja swobody w polityce makroekonomicznej - głównie monetarnej.
Bedac w unii walutowej, nie mozna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz