Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 6 - Klasyfikacja zabezpieczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 6 - Klasyfikacja zabezpieczeń - strona 1

Fragment notatki:

MODELOWANIE RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ dr Bożena Frączek
Wykład 6
Klasyfikacja zabezpieczeń:
Pełne - wyeliminowanie całkowite ryzyka
Uznaniowe - nakierowane na osiągnięcie zysku, opiera się o ciągłe zmiany na rynku i reakcje na nie (aktywne)
Selektywne - niwelowanie ryzyka jak najmniejszym kosztem, (nie całkowite) przy zachowaniu części potencjalnych dodatkowych korzyści z pozycji zabezpieczonych
Zabezpieczanie
Wartością godziwą
Strumienie pieniężne (przepływy)
Ad a)
W przypadku ryzyka walutowego:
Pozycją zabezpieczaną mogą być:
Składniki aktywów i zobowiązań wyrażone w walucie obcej
Zabezpieczenia
Walutowe kontrakty
Nabyte opcje walutowe
Kredyty i pożyczki walutowe
W przypadku ryzyka stopy procentowej:
Pozycją zabezpieczaną mogą być:
Dłużne instrumenty o stałej stopie procentowej
Zabezpieczenia (instrument zabezpieczający)
Kontrakty FRA
SWAPY procentowe
Kontrakty CUP i FLOOR
Ad b)
W przypadku ryzyka walutowego:
Pozycją zabezpieczaną mogą być:
Planowana transakcja (zakupu środków trwałych)… których cena wyrażona jest w walucie obcej
Zabezpieczenia
Kontrakty forward
Nabyte opcje walutowe
Kredyty i pożyczki walutowe
W przypadku ryzyka stopy procentowej:
Pozycją zabezpieczaną mogą być:
Dłużne instrumenty o zmiennej stopie procentowej
Zabezpieczenia (instrument zabezpieczający)
Kontrakty FRA
SWAPY procentowe
Kontrakty CUP i FLOOR
Ocena efektywności zabezpieczenia
Wstępna ocena skuteczności zabezpieczenia (dane historyczne) - analiza korelacji i regresji liniowej
Właściwa (dane bieżące)
Analiza korelacji - polega na wyznaczeniu współczynnika korelacji, który umożliwi pomiar siły i kierunku związku pomiędzy składnikami (pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego)
Analiza regresji liniowej
MNK- znalezienie zależności funkcyjnej… (wartość współczynnika kierunkowego tej funkcji (powinna być bliska -1)
Wskaźnik skuteczności zabezpieczenia
Do egzaminu:
Klasyfikacja ryzyka finansowego, rodzaje ryzyka
Umiejętność określenia jakości wpływu (P/N), wzrostu (spadku) na A(P) w zależności czy kwotowanie pośrednie czy bezpośrednie
Identyfikacja obszaru występowania ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego


(…)


Wpływ zmian stopy procentowej na określone pozycje o stałym oprocentowaniu
Wpływ pozycji walutowych (otwartych) długich bądź krótkich na wynik na różnicach kursowych, w przypadku deprecjacji (aprecjacji)
Strategie agresywne i degresywne sterowania ryzykiem
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego za pomocą instrumentów finansowych (dobór instrumentów)
10 pytań - jednokrotnego wyboru…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz