Uniwersytet Gdański - strona 17

Znaczenie normatywne i podział wstępów do konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1561

Znaczenie normatywne i podział wstępów do konstytucji Wstęp do konstytucji (Można s tkać w nich również różnego rodzaju deklaracje ideowe, filozoficzne, religijne lub też odwołania się do historii, ­ukazanie genezy państwa czy oceny jego przeszłości): A) charakter normatywny - 1.zostały celowo umie...

Znaczenie prawa zwyczajowego w prawie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 861

Znaczenie prawa zwyczajowego w prawie konstytucyjnym. Prawo zwyczajowe zespół zwyczajowych norm postępowania, uznanych przez państwo w drodze wyraźnego a uznania, których realizowanie zagrożone jest przez państwo możliwością użycia przymusu zespół norm postępowania, stosowanych regularnie przez dłu...

Bezpośrednie i pośrednie gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2086

Bezpośrednie i pośrednie gwarancje konstytucji Pod pojęciem gwarancji konstytucji należy rozumieć ogół rozwiązań i instytucji ustrojowych służących zapewnieniu re­alizacji norm konstytucyjnych. A) Bezpośrednie gwarancje konstytucji - stworzone celowo, właśnie po to, by zabezpieczyć przestrzeganie k...

Grupy interesu(lobby)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

Grupy interesu (Lobby) Wzrost zadań współczesnego państwa przyczynia się do rozszerzenia zakresu kompetencji jego organów i obejmowania nim coraz to nowych dziedzin stosunków społecznych. To z kolei komplikuje relacje zacho­dzące pomiędzy organami państwa i społeczeństwem, implikując powsta­nie ró...

Modele egzekutywy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2688

Model monistycznej egzekutywy Władza wykonawcza skupiona jest w ręku jednego, jednoosobowego organu (monarcha, prezydent). Nie ma w jej ramach żadnych podziałów wewnętrznych. Nie występuje zwłaszcza samodzielny, kolegialny organ posiadający kompetencje wykonawcze (rząd). Osoby kierujące poszczegól...

Pojęcie i klasyfikacja organu państwowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1036

Pojęcie organu państwowego. W państwie demokratycznym naród sprawuje władzę bezpośrednio lub poprzez organy państwowe. Organy nie stoją więc ponad, czy obok suwerena, ale zobowiązane samowykonywać jego wolę. Organ państwowy (od łac. organum - narzędzie) to ce­lowo zorganizowany i wyraźnie wyodrębn...

Benchmarking - Przewaga konkurencyjna

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1547

Benchmarking Z języka angielskiego „bench - mark” tzn. reper, czyli wyznaczony na widocznym z daleka miejscu (np. na wzgórzu punkt orientacyjny wykorzystywany w pomiarach niwelac...

Kaizen

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1386

Kaizen Oznacza ciągłe doskonalenie. Ponadto oznacza ciągłe udoskonalanie w życiu osobistym, domowym, na płaszczyźnie społecznej i w pracy. W przedsiębiorstwie kaizen to ciągłe doskonalenie się wszystkich - menedżerów i pracowników. Kaizen jest: -...

Lean management - kaikaku

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1659

Lean management Nazwa koncepcji pochodzi z języka angielskiego i oznacza: smukłość i przystosowanie. Traktowane jest jako wyszczuplone (odchudzone) zarządzanie. Opiera się na koncentracji wysiłków przedsiębiorstwa na oczekiwaniach i potrz...

Outsourcing - Offshoring

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2296

Outsourcing 6. Definicja outsourcingu Kierunek restrukturyzacji obejmujący zestaw długofalowych działań restrukturyzacyjnych polegających na wydzieleniu z przedsiębiorstwa czynności bądź funkcji, które mogą być przekazane partnerom zewnętrznym. 7. Różnice pomiędzy outsourcingiem strategicznym a w...