Outsourcing - Offshoring

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outsourcing - Offshoring  - strona 1 Outsourcing - Offshoring  - strona 2 Outsourcing - Offshoring  - strona 3

Fragment notatki:

Outsourcing 6. Definicja outsourcingu
Kierunek restrukturyzacji obejmujący zestaw długofalowych działań restrukturyzacyjnych polegających na wydzieleniu z przedsiębiorstwa czynności bądź funkcji, które mogą być przekazane partnerom zewnętrznym.
7. Różnice pomiędzy outsourcingiem strategicznym a wydzieleniem funkcji na zewnątrz
Tradycyjne zakupy Strategiczne kształtowanie zaopatrzenia Produkcja wszystkich części
Koncentracja na obszarach kluczowych
Zakupy pojedynczych komponentów
Zakupy kompleksowe, kompletne systemy
Rozwój własnego know - how
Zakup know - how od dostawców
Niskie ceny jako główna przyczyna wyboru dostawcy
Całościowe traktowanie kosztów
Zakupy lokalne
Zaopatrzenie uniwersalne
Zmiany dostawców, wiele źródeł
Długotrwałe partnerstwo, wybrani akredytowani dostawcy
8. Rodzaje outsourcingu
a) kapitałowy - wydzielenie funkcji z przedsiębiorstwa macierzystego i przekazanie ich spółce córce
b) kontraktowy - wydzielenie funkcji i zlecenie jej do realizacji niezależnym podmiotom zewnętrznym (zalety: duży wybór wykonawców, uproszczona struktura organizacjna, wady: duże koszty społeczne, zwolnienia pracowników, mała kontrola wydzielonego obszaru, konflikty) 9. Offshoring
Wydzielenie funkcji i przekazanie zadań do wykonania ich za granicą
10. Insourcing
Przeciwieństwo offshoringu. Przyłączenie wydzielonej funkcji ponownie do firmy
11. Etapy wprowadzania outsourcingu a) działania przygotowawcze - określenie misji i wizji przedsiębiorstwa
- utworzenie mapy kompetencji i wskazanie podstawowych dla przedsiębiorstwa zadań określających tzw. core businesse (kluczowe kompetencjie)
- określenie na tym tle obszarów krytycznych (które nigdy nie zostaną wydzielone) i tych które mogą być przedmiotem outsourcingu (mogą zostać wydzielone)
- dopracowanie określonych obszarów pod względem współpracy z resztą przedsiębiorstwa
b) główne czynniki wewnętrzne rozważane przy wydzieleniu obszaru
- znaczenie wydzielonej działalności - powiązanie wydzielonej działalności z innymi funkcjami przedsiębiorstwa (czym mniej, tym łatwiej wydzielić)
- wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa
- poziom kosztów w tym obszarze - zakres niezbędnych zmian organizacyjnych zawiązanych z wydzieleniem
- nakłady i koszty wydzielenia - możliwości i konieczność zapewnienia ochrony tajemnicy handlowej
- akceptacja ze strony pracowników - łatwość zamiany partnera outsourcingowego


(…)

… do know - how, są zorientowane w nowinkach w danej branży)
- możliwości skupienia się na procesach będących źródłem obecnej lub potencjalnej przewagi konkurencyjnej
2. Za i przeciw z korzystania z outsourcingu
a) zalety
- obniżka kosztów - dostosowanie do wahań sezonowych - odciążenie w rozwijaniu know - how
-specjalizacja
b) wady
- możliwości niższej jakości (część wad może pojawić się po pewnym czasie…
… nie osłabnie lojalność partnera d) umowa outsourcingu
- strony umowy - przedmiot i zakres umowy (jakie czynności obejmuje)
- rozpoczęcie świadczenia usług przez zleceniobiorcę / osób świadczenia - przekazanie dokumentacji / jej własności
- wynagrodzenie za usługę
- współdziałanie stron - czas trwania umowy / sposób wypowiedzenia, zmiany
- poufność
- rozwiązywanie sporów - odwołanie do przepisów w sprawach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz