Uniwersytet Gdański - strona 16

Sposoby uchwalania konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3927

Sposoby uchwalania konstytucji: (1) podmiotem władzy jest monarcha i nadaje on konstytucję (tzw. konstytu­cja oktrojowana) (2) podmiotem władzy jest naród (lud, lud pracujący) i bezpośrednio w refe­rendum uchwala on konstytucję - przyjmo­wanie konstytucji w referendum uznawane jest za najlepszą g...

Systematyka konstytucji i jej znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4284

.Systematyka konstytucji i jej znaczenie Systematyka konstytucji - treść konstytucji jest w określony sposób uporządkowana i podzielona na części (rozdziały i działy) oraz przepisy (artykuły, paragrafy, ustępy, punkty itp.) A)Systematyka ogólna ogólny układ dużych części składowych konstytucji nazy...

Systemy rządów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1008

Parlamentarny system rządów Parlament i rząd w założeniu stanowić mają dwa dynamiczne biegu­ny. W razie konfliktu, którego nie są stanie same rozwiązać, rozjemcą pomiędzy nimi jest suweren (np. poprzez wybory). Władza wykonawcza należy do dualistycznej egzekutywy: rządu i głowy państwa. Nawet, gdy...

Teorie suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4452

Teoria suwerenności monarchy. Wywodzą one źródło władzy państwowej od Boga i uznają monar­chę za jej podmiot. Przyznają mu boskie pochodzenie (np. w starożyt­nym Egipcie) lub głoszą, że rządzi z bożej łaski (np. teorie średnio­wieczne). Monarcha ucieleśniał tu władzę państwową. Stanowił on prawo, ...

Teorie wykładni konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1974

Teorie wykładni konstytucji Wykładnia prawa (interpretacja) - ustalenie sensu przepisów prawnych w celu sformułowania normy pra­wnej właściwej dla danego przypadku, tj. po to by możliwe było zastosowanie normy prawnej, w określonej, konkretnej sytuacji Poglądy: -w ogromnej większości krajów konst...

Upoważnienie ustawowe a delegacja ustawodawcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 4886

Upoważnienie ustawowe a delegacja ustawodawcza. Upoważnienie ustawowe - charakter jednorazowy, powinno być na tyle szczegółowe, aby czytelny był zamiar ustawodawcy. Oznacza to konieczność sformułowania upoważnienia: A) szczegółowego podmiotowo - wyraźne określenie organu upoważnionego do podjęcia ...

Ustawa konstytucyjna i ograniczna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 798

Ustawa konstytucyjna. Ustawy konstytucyjne są to akty prawne o najwyższej mocy prawnej, uchwa­lone w trybie przewidzianym do zmiany konstytucji. Cecha ta upodabnia je do ustawy zasadniczej. Między nimi a konstytucją jest jednak zasadnicza różnica merytoryczna - nie dotyczą one pełnego zakresu mater...

Wpływ teorii podziału władz na powstanie konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1813

Wpływ teorii podziału władz na powstanie konstytucji Za twórcę tej zasady uważa się Charlesa de Montesquieu: Nie negując, bowiem zasług dla rozwoju teorii rozdziału władz jego poprzedników (jak Locke, Bolingbroke czy

Wpływ teorii umowy społecznej na powstanie konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2268

.Wpływ teorii umowy społecznej na powstanie konstytucji W ujęciu J.Locke'a umowa społeczna służy nie do wykazania, że społeczeństwo przekazało swe wszystkie prawa natu­ralne (rozumiane jako odwieczny system moralny, wyposażający jednostkę we wrodzone, niezbywalne prawa, którym podporządkowane jest...

Zasada powszechności prawa wyborczego i inne zasady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 847

Zasada powszechności prawa wyborczego. Cenzus - ograniczanie praw wyborczych o charakterze dyskryminującym Ograniczenie naturalne - jednostka nie jest w stanie korzystać z prawa wyborczego (wiek, obywatelstwo) Cenzusy demokratyczne: 1.Wiek - tendencje do obniżania wieku; rozróżnianie niekiedy wieku...