Teorie wykładni konstytucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie wykładni konstytucji - strona 1

Fragment notatki:

Teorie wykładni konstytucji Wykładnia prawa (interpretacja) - ustalenie sensu przepisów prawnych w celu sformułowania normy pra­wnej właściwej dla danego przypadku, tj. po to by możliwe było zastosowanie normy prawnej, w określonej, konkretnej sytuacji
Poglądy:
-w ogromnej większości krajów konstytucja ma formę ustawy (wprawdzie szczególnej - zasadniczej, ale jednak ustawy) i choćby z tego powodu może i powinna być interpretowana za pomocą tych samych metod co ustawy -ze względu na miejsce konstytucji w systemie prawa, znaczenie jej przepisów powinno być ustalane inaczej niż w przypadku innych aktów prawnych. Szczególny tryb uchwalania i zmiany konstytucji implikować powinien np.: uwzględnianie zawsze historycznej woli ustrojodawcy, który wydał interpretowaną normę konstytucyjną
Zasady wykładni konstytucji: 1)jedność konstytucji - zakaz wyizolowanego interpretowania poszczególnych jej norm w oderwaniu od pozostałych
2)w procesie wykładni norm konstytucyjnych należy nadać taki sens normom pozostającym w sprzeczności do siebie, aby je zharmonizować
3)normy określające funkcje i kompetencje organów państwowych powinny być interpretowane z uwzględnieniem relacji zachodzących miedzy nimi
W praktycznej działalności podmiotów dokonujących interpretacji konstytu­cji można zauważyć wykształcenie się pewnych specyficznych metod wykładni, uzupełniających metody stosowane, powszechnie wobec innych przepisów, pra­wnych. Najpowszechniej z nich stosowana jest metoda określana jako wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją (ma ona na celu nadanie normie ustawowej sensu, który byłby zgodny z konstytucją oraz zapewniał optymalną realizację postanowień konstytucyjnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz