Lean management - kaikaku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lean management -  kaikaku - strona 1 Lean management -  kaikaku - strona 2 Lean management -  kaikaku - strona 3

Fragment notatki:

Lean management
Nazwa koncepcji pochodzi z języka angielskiego i oznacza: smukłość i przystosowanie. Traktowane jest jako wyszczuplone (odchudzone) zarządzanie. Opiera się na koncentracji wysiłków przedsiębiorstwa na oczekiwaniach i potrzebach klienta przy jednoczesnej likwidacji czynności nie dających , w spojrzeniu z perspektywy klienta, wartości dodanej .
W koncepcji ważne jest, iż zastosowanie lean management powinno:
- skłaniać kierownictwo do ponownego przemyślenia swoich zadań
- być połączone z rezygnacją autokratycznego stylu kierowania, gdyż wiele kompetencji i odpowiedzialności przenosi się na niższe szczeble, a więc należy większa uwagę zwrócić na współpracę w grupach, przy czym kierownik powinien realizować się w nowej roli - trenera
- odnosić się nie tylko do racjonalizacji zarządzania produkcją, ale również obejmować wszystkie obszary zarządzania - od produkcji do logistyki (lean production).
5 podstawowych zasad przy stosowaniu lean managementu w organizacji - określenie wartości (value)
- identyfikacja strumienia wartości (value stream)
- przepływ (flow)
- ssanie (pull)
- dążenie do perfekcji (perfection)
2. Określenie wartości (value)
Ponieważ, zgodnie z założeniami koncepcji, szczególnie ważne jest tworzenie wartości dla klienta końcowego, wartość produktu czy usługi nie może być wyznaczana na postawie jej wewnętrznej wartości determinowanej chociażby jej pracochłonnością. Dzięki tej zasadzie następuje eliminacja marnotrawstwa polegającego na dostarczaniu produktów i usług, których wartości dla klienta jest niewystarczająca i położenie nacisku na działania, które przysparzają więcej wartości (klient będzie w stanie więcej zapłacić) niż wynika to z poniesionych na ich wykonanie kosztów.
Problemem firm jest często obciążanie klienta kosztami zbędnych i pracochłonnych czynności  pozwala to na osiągnięcie zysku, ale nie na wzrost satysfakcji klienta. To jest myślenie krótkookresowe, a lean management kładzie nacisk na długookresowe działanie. Dlatego ważne jest budowanie trwałych relacji z klientem, stworzenie trwałych więzi między nim a przedsiębiorstwem.
Kluczowa jest wartość dla klienta, ile odbiorca jest w stanie zapłacić 3. Identyfikacja strumienia wartości (value stream)
Strumień wartości to wszystkie te działania, które są podejmowane w celu realizacji określonej usługi lub wykonania produktu od etapu stworzenia koncepcji przez zarządzanie informacjami (przyjęcie zamówienia, ustalenie planów), aż po fizyczne wykonanie dla konkretnego klienta. Działania, które nie tworzą wartości - nie są potrzebne - to marnotrawstwo czyli

(…)

… działań. Aby zachować płynność procesu należy odpowiednio zaprojektować strukturę organizacyjną i dostosować ją do wymogu płynności procesu. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie może być tworzenie elastycznych struktur macierzowych, które są w stanie błyskawicznie reagować na zmieniając się zapotrzebowanie klientów, w przeciwieństwie do tradycyjnych struktur funkcjonalnych. Usprawnienie procesu wiąże…
… pracownikom niezależności wykonywanych zadań oraz właściwego systemu motywacyjnego, który będzie wynagradzał innowacyjność pracowników. W takim przypadku najbardziej efektywną motywacją będzie ukierunkowanie na motywację wewnętrzną pracowników. Dla realizacji tego celu w pierwszej kolejności należy stworzyć odpowiedni system komunikacji, dzięki któremu będzie się przekazywać pracownikom informacje na temat roli i znaczenia koncepcji lean oraz każdego usprawnienia w organizacji. Istotne jest również zapewnienie odpowiedniej informacji zwrotnej pracownikom na temat oceny ich aktywności oraz efektywności całego systemu lean. Również ważna w koncepcji lean jest satysfakcja pracownika. Zadowolony i zmotywowany pracownik chętniej będzie się angażował w proces ciągłego doskonalenia
7. Komponenty lean…
… wynikające z redukcji kosztów (zmniejszenie marnotrawstwa) i wyżej jakości
- zwiększenie wydajności pracy, spłaszczenie hierarchii organizacyjnej i z tym powiązane skrócenie czasu podejmowania decyzji
- zwiększenie zadowolenia pracowników (sprzyja temu m. In. lepsza komunikacja między pracownikami a przełożonym),
- zwiększenie motywacji pracowników, w szczególności motywacji wewnętrznej

… japońskiego przedsiębiorstwa. Chcąc związać klienta z produktami lub usługami przedsiębiorstwa trzeba być wrażliwym na jego potrzeby, słuchać jego uwag. Spełnianie życzeń klienta zaczyna się od dostawcy dlatego on również powinien być przeświadczony o ważności klienta
- ciągłe ulepszanie (kaizen) - ciągłe zgłaszanie przez pracowników propozycji ulepszeń
- płaska struktura - pozwala to na lepszą koordynację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz