Bezpośrednie i pośrednie gwarancje konstytucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpośrednie i pośrednie gwarancje konstytucji - strona 1

Fragment notatki:

Bezpośrednie i pośrednie gwarancje konstytucji Pod pojęciem gwarancji konstytucji należy rozumieć ogół rozwiązań i instytucji ustrojowych służących zapewnieniu re­alizacji norm konstytucyjnych. A) Bezpośrednie gwarancje konstytucji - stworzone celowo, właśnie po to, by zabezpieczyć przestrzeganie konstytucji (np. sądownictwo konstytucyjne, od­powiedzialność konstytucyjna). B)Pośrednie gwarancje konstytucji - funkcja zapewnienia realizacji nadrzędności konstytucji jest tylko jedną z wielu przez nie wypełnianych (np. instytucja kontroli parlamentu nad rządem). Do kategorii gwarancji pośrednich należy np. zasada rozdziału władzy, umożliwiająca organom państwowym (należącym, do różnych rodzajów władz) wzajemne kontrolowanie się pod kątem m.in. zgodności ich działania z konstytucją. W państwach federalnych określone znaczenie gwarancyjne ma ich związkowa struktu­ra i kompetencje przyznane poszczególnym częściom składowym (tzw. wertykal­ny podział władz). Zapewnieniu realizacji konstytucji służy też niewątpliwie zasada jawności działania organów państwowych i poddanie ich kontroli ze stro­ny opinii publicznej. Ponadto czasami do czynników sprzyjających przestrze­ganiu konstytucji zalicza się tę okoliczność, iż większość naczelnych organów państwowych to ciała kolegialne; których członkowie mogą się wzajemnie kon­trolować.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz