Zarządzanie zmianą i reenginering

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zmianą i reenginering - strona 1 Zarządzanie zmianą i reenginering - strona 2 Zarządzanie zmianą i reenginering - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie zmianą i reenginering 3. Trendy zmian W przeszłości W przyszłości Przedsiębiorstwo postrzegane jako zbór
funkcji i specjalności zawodowych
konkurujących między sobą przy wytwarzaniu
produktu
Przedsiębiorstwo postrzegane jako zbiór
procesów operacyjnych i projektów
wspomaganych przez inne procesy i funkcje
pomocnicze, wnoszące wkład do wytarzania
wartości dla klienta
Poprawianie jakości i wydajności w ramach
danej specjalności
Poprawianie procesów pod kątem jakości,
kosztów i terminów oraz rozwój pracowników
Organizacja hierarchiczna, wiele szczebli
hierarchicznych (jednemu przełożonemu
podległych 7-10 pracowników)
Koordynacja wzdłuż procesów, zmiana zadań
kadry menedżerskiej od nadzoru w stronę
szkolenia i koordynacji działań; Zmniejszenie
liczby szczebli hierarchicznych, duża
autonomia zespołów, jeden przełożony dla
30-50 podwładnych
Dominuje komunikacja pionowa
Dominuje komunikacja pozioma
Koncentracja na osiągnięciach
poszczególnych funkcji i specjalności
zawodowych
Koncentracja na rezultatach procesów
Pracownicy rozdzieleni między funkcje i
specjalności zawodowe
Pracownicy rozdzieleni między procesy oraz
podprocesy lub projekty
Koncepcja klientów zewnętrznych
Koncepcja klientów wewnętrznych i
zewnętrznych
Szkolenie w zakresie technik funkcjonalnych
Szkolenie nastawione na rozwijanie
Multikompetencyjności
Zespoły tworzone wokół jednej specjalności
Zespoły wielodyscyplinarne, poszerzanie
uprawnień decyzyjnych ich członków
(empowerment)
Dyrektorzy pionów funkcjonalnych i
specjalności zawodowych
Osoby odpowiedzialne za procesy i projekty
oraz kilku dyrektorów funkcjonalnych
Rozdział koncepcji od wykonawstwa
Integracja tworzenia koncepcji, wytwarzania
i usług posprzedażowych
4. Proces
Całość złożona z sukcesywnie wykonywanych operacji zmierzających do osiągnięcia wcześniej określonych rezultatów. W procesie wykorzystuje się zasoby wyjściowe, które ulegają przetworzeniu i są przekazywane do następnych procesów lub klienta finalnego
5. Cechy procesów (wg P. Grajewskiego)
- proces sekwencyjnych czynności transferujących mierzalne wejścia w mierzalne
wyjścia - dodawanie do zasileń nowej wartości
- mierzalne cel procesu
- istnienie w każdym procesie dostawcy i klienta


(…)

…. Definicje reengineeringu
Twórcami pierwszej, a zarazem głównej definicji reengineeringu byli M. Hammer i J. Champy. Brzmiała ona następująco: Reengineering jest to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników (takich jak koszty, obsługa klientów, szybkość). Według I. Durlika reengineering to gruntowne przemodelowanie lub radykalne przekształcenie procesów podstawowych i pomocniczych oraz procesów zarządzania z wykorzystaniem techniki informatycznej oraz sterowania numerycznego przy pełnym spożytkowaniu intelektualnego potencjału i emocjonalnego zaangażowania załogi 3. Kluczowe słowa związane z reengineeringiem
- fundamentalne przemyślenie - polega na przemyśleniu dlaczego wykonujemy takie, a nie inne rzeczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz