Uniwersytet Gdański - strona 19

Rozne pojecia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Zagadnienia uzupełniające Efekt kraju pochodzenia Międzynarodowy transfer technologii TRANSFERTECHNOLOGII  przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej i związanego z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania  szczególny przypadek transferu wiedzy, obejmujący p...

Dwa ujęcia definicji marketingu

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1841

Najczęściej w literaturze prezentowane są dwa ujęcia definicji marketingu : Klasyczne, Nowoczesne. W ujęciu klasycznym marketing to planowanie, koordynacja i kontrola działań przedsiębiorstwa, ukierunkowane na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Marketing według tego podejścia jest procesem w ram...

Otoczenie marketingowe - Makro otoczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2268

Otoczenie marketingowe- struktura, makro i mikro otoczenie Otoczenie interpretuje się jako zbiór zewnętrznych obiektów i sił które oddziałują na możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa oraz na utrzymanie pozytywnych transakcji z otoczeniem. Analiza otoczenia na poziomie przedsiębiorstwa polega na kon...

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN ISTOTA MARKETINGU Ewolucja marketingu: co to jest marketing, ery (wymienić) Interpretacje marketingu: podejście do marketingu (koncepcyjne, narzędziowe, informacyjno-decyzyjne), co to jest zarządzanie marketingowe Zasady koncepcji marketingowej: koncepcja marketingowa, zasa...

Zasady koncepcji marketingowej

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

Zasady koncepcji marketingowej Koncepcja marketingowa czy inaczej orientacja marketingowa opiera się według Ph. Kotlera na czterech zasadach (filarach): rynku docelowym potrzebach klienta marketingu skoordynowanym rentowności (zysk...

Pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

1. organy NBP wymienić Radę Polityki Pie niężnej, Prezesa Banku i Zarząd Banku 2. instytucja kredytowa pierwszej instancji w Polsce to NBP 3. źródła bankowe finansowania przedsiębiorstw w rachunku bieżącym obrotowe i inwestycyjne? 4. segmentacja to S egment acja rynku to procedura dokonania podział...

Pytania na egzamin 2 część

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854

1.         Skoki nie należą do instytucji kredytowych, ale są instytucjami monetarnymi.  2.         Wg prawa UE wszystkie banki działające na terenie Polski są instytucjami kredytowymi.  3.         Metoda VaR mierzy największą oczekiwaną stratę , jaką dana instytucja może ponieść w oznaczonym okres...

Pytania na egzamin część 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - egzamin N 1.Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na sfinansowanie konkretnych zamierzeń inwestycyjnych przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w fazie projektowej oraz środków obrotowych. ? 2.Kredyt dla którego prowadzony jest odrębny rachunek wymagając...

Pytania na egzamin część 5

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

Pytania na egzamin z ZIK Dwustopniowy system bankowy w Polsce. Dwustopniowy system bankowy obowiązuje od 1990r, składa się on z: NBP stojącego na czele tego systemu; spełniającego trzy podstawowe funkcje, jest on bankiem państwa, bankiem banków oraz bankiem emisyjnym; realizuje niekomercyjne ce l...

Analiza finansowa banków komercyjnych - Analiza techniczna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1897

Ćw. 3 . Analiza finansowa banków komercyjnych Celem oceny działalności banku jest diagnoza stanu obecnego w połączeniu z określeniem zmian, jakie zaszły w przeszłości, a także stwierdzeniem, jak może kształtować się sytuacja banku w przyszłości i jakie cz ynniki mogą na nią wpłynąć . Jeżeli ogranic...