Uniwersytet Gdański - strona 20

Ściąga opracowane pytania - analiza sytuacji finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1337

ANALIZA FINANSOWA BANKU - J. SUŁOWSKA 1. WYMIEŃ CZYNNOŚCI BANKOWE SENSU STRICTE a)przyjmowanie wkładów pieniężnych, b)udzielanie kredytów, c)gwarancje bankowe i akredytywy, d)emitowanie bankowych papierów wartościowych e)bankowe

Opracowane pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302

ANALIZA FINANSOWA BANKU - J. SUŁOWSKA 1. WYMIEŃ CZYNNOŚCI BANKOWE SENSU STRICTE a)przyjmowanie wkładów pieniężnych, b)udzielanie kredytów, c)gwarancje bankowe i akredytywy, d)emitowanie bankowych papierów wartościowych e)bankowe

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku 1 Pojęcie i klasyfikacja aktywów banku. (Aktywa banku pojęcie, klasyfikacja i wycena )2 Rezerwy banku: pojęcie, rodzaje i znaczenie.3 Koszty banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka kosztów banku )4 Przychody banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka prz...

Ściaga-bank

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Bank - os. p rawna utworz. zgodnie z przepis. u staw , dział. na podst. z ezwoleń , uprawnione do wykon. cz ynności b ank obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Os. Praw . - państwowe, sa, spółdzielcze. Przepis. Ustaw - prawo bankowe, ustawy około bankowe, ok. 5...

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1771

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku 1 Pojęcie i klasyfikacja aktywów banku. (Aktywa banku - pojęcie, klasyfikacja i wycena ) 2 Rezerwy banku: pojęcie, rodzaje i znaczenie. 3 Koszty banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka kosztów banku ) 4 Przycho dy banku i ich klasyfikacja. (Charakterysty...

Zadania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mariusz Ostrowski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1673

zad. 1 Ustal próg wartościowy i zinterpretuj go. Ks 1zł, cena 3zł, sprzedaż 15000, kjz 2zł. Oblicz o ile przedsiębiorstwo musi podnieść cenę sprzedaży aby przy sprzedaży zmniejszonej o 5000 szt zachować wyjściowy zysk. zad 2.Była tabelka w jednej kolumnie sztuki w drugiej koszty. podzielona na 7 m...

Estymacja - Estymacja przedziałowa - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2268

Statystyka matematyczna - Przykład Z danych towarzystwa ubezpieczeniowego wynika, że w określonej grupie ubezpieczonych średnie roszczenie wynosi 400 EUR, a dok. Standaryzacji roszczeń 1000 EUR. Obliczyć prawdopodobieństwo, że: ś...

Losowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - wykład 3 Losowanie zespołowe (cluster sampling) Populacja zostaje podzielona na subpopulacje (ang. clusters). Podział populacji na zespoły jest najczęściej określony nie przez badacza (tak jak w losowaniu warstwowym), lecz określony jest przez podział administracyjny,

Losowosc i liczby losowe

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1911

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - LOSOWOŚĆ I LICZBY LOSOWE Ciąg liczb losowych to ciąg, który nie może być określony żadnym ustalonym wzorcem. Ciąg binarny (dwójkowy), np. rzut monetą, wybór k...

Ściaga ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1309

1. Próba wylosowana ze zwracaniem ( w sposób niezależny) z populacji skończonej lub bez zwracania z populacji nieskończonej to próba losowa prosta . 2. Dowolną funkcje zmiennych losowych generujących obserwacje w próbie nazywamy statystyką z próby 3. Jeżeli rozkład cechy X w populacji jest rozkłade...