Uniwersytet Gdański - strona 21

Test na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2247

1. Próba wylosowana ze zwracaniem ( w sposób niezależny) z populacji skończonej lub bez zwracania z populacji nieskończonej to próba losowa prosta. 2. Dowolną funkcje zmiennych losowych generujących obserwacje w próbie nazywamy statystyką z próby 3. Jeżeli rozkład cechy X w populacji jest ro...

Własności asymptotyczne estymatorów

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

STATYSTYKA MATEMATYCZNA - Własności asymptotyczne estymatorów 3. Asymptotyczna nieobciążoność 4. Zgodność Estymator n nazywamy estymatorem zgodnym parametru θ jeżeli dla dowolnej dod...

Wnioskowanie Bayesowskie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

Stat ystyka matematyczna - Wnioskowanie Bayesowskie Klasyczne procedury wnioskowania charakteryzuje czynione implicite założenie, iż dobre oceny uzyskuje się wtedy, gdy wykorzysta się dobry (w powtarzalnych próbach) estymator i liczbowe dane z p...

Wstęp do statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1498

S TATYSTYKA MATEMATYCZNA - wykład 1 Literatura: Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000 Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Część 2 Statystyka matematyczna

Elektroliza

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr A. Skrodzka
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1540

Elektroliza Tu dowiesz się : na czym polega proces elektrolizy jakie procesy chemiczne przebiegają podczas elektrolizy jakie są zastosowania procesu elektrolizy Elektroliza to zespół procesów elektrochemicznych zachodzących na elektrodach p...

Pytania na egzamin - Prawo bankowe

 • Uniwersytet Gdański
 • P. Korzeniowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1596

Pytania z egzaminu ZIK wykłady P. Korzeniowska 2011 SKOK-i są instytucjami niemonetarnymi 2. Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest instytucją kredytową zgodnie z prawem UE 3. Model VaR jest składową metod szacowania całkowitego ryzyka rynkowego 4. Planowanie w banku odbywa się na poziomie strategic...

Kolokwium-zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Adam Podhorski
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1547

Makroekonomia gr. E Kiedy została wprowadzona Złota waluta w Anglii? odp. nie znam Wielki kryzys XIX wieku, w którym był roku ? odp. chyba 1873 r. Początek teorii Keynesa, rozwój teorii ? coś takiego chyba odp. lata 30. Kto był prekursore...

Kolokwium -zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Adam Podhorski
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1519

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..nr grupy…………… Wskaż 1 poprawną odpowiedź i wpisz ją w O przy pytaniu. Za pytanie testowe można uzyskać 0 lub 1 punkt Do narzędzi polityki podażowej ekonomiści zaliczają: obniżenie podatków obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne wzrost zakupów...

Budżet państwa - polityka budżetowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1071

BUDŻET PAŃSTWA Pojęcia Polityka budżetowa Dług i deficyt budżetowy Budżet Polski Krzywa Laffera Budżety innych krajów Pojęcia Budżet państwa - to plan finansowy państwa, zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatk...

Dochody publiczne-budzet,dlug

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Dochody publiczne - przejęte przez państwo (samorząd) oznaczają definitywne, czyli bezzwrotne, zasilanie finansowe władz publicznych Podatek - jest świadczeniem pieniężnym na rzecz związku publicznoprawnego, o charakterze obowiązkowym (przymusowym), ustalonym jednostronnie, nieodpłatnym i bezzwrotn...