Uniwersytet Gdański - strona 22

Pieniądz - System bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY 1.Pieniądz: definicja, geneza, kreacja pieniądza, pieniądz w Polsce 2.Banki Centralny jego rola gospodarcza, banki centralne w Polsce i na świecie 3.Banki komercyjne: ich rola i zadania 4.Parabanki i instytucje pozabankowe 5.Papiery wartościowe 6.Rynek pieniądza 7. Polityk...

Pytania testowe - Bezrobocie klasyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1813

Bezrobocie klasyczne to bezrobocie spowodowane przez: Sztuczne wywindowanie płac powyżej poziomu równowagi, Gwałtowny spadek popytu zagregowanego, Zbyt niskie płace minimalne (brak zachęty do pracy), Wszystkie powyższe czynniki. Do analizy wykorzystujemy klasyczny model równowagi długookresowej...

Teoria wahań cyklicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1505

TEORIA WAHAŃ CYKLICZNYCH KONIUNKTURA - ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Koniunktura - stan gospodarki w danym okresie Sytuacja statyczna: nie ma zmian w zdolnościach produkcyjnych gospodarki: te same zasoby i nie ma postępu technicznego W tej sytuacji zmiany produkcji (PKB) są związane ze zmianami koniunk...

Test egzaminacyjny-1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1736

MAKROEKONOMIA - TEST EGZAMINACYJNY ( 35 pytań. Powodzenia Grupa A 1.Do analizy wykorzystujemy model IS-LM. W krótkim okresie jednoczesny wzrost PKB oraz spadek stóp procentowych można uzyskać za pomocą: a) restrykcyjnej polityki budżetowej...

Test egzaminacyjny część 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2947

MAKROEKONOMIA - TEST EGZAMINACYJNY ( 35 pytań. Powodzenia Grupa A 1.Asymetria informacji na rynku usług kredytowych może prowadzić do następujących zjawisk: a) zmniejszenia liczby zawieranych umów kredytowych, b) ustalania cen kredytów na wysokim poziomie, c) wzrostu kosztów monitoringu sytuacji k...

Pytania 2013 makroekonomia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1001

Dlug publiczny 1 051 393 451 400 zł przewidywane bezrobocie na 2013 , 13,6 % sumowanie wartosci pienieznej wszystkich dobr finalnych to GNP... , najefektowniejszym narzedziem polityki monetarnej ustroju kapitalistycznego jest okreslenie stop procentowych..., rodzaje bezrobocia frakcyjne- jesr zwią...

Metoda 5S System 5S, praktyki 5S, 5xS, zasady 5S

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2226

Metoda 5S System 5S, praktyki 5S, 5xS, zasady 5S Efekt wielu lat praktyk i doświadczeń  wiodących japońskich firm. Cele i zadania Zaprowadzenie i utrzymanie porządku i dyscypliny w miejscu (na stanowisku) pracy. Fundament tworzenia środowiska pracy sprzyjającego działaniom projakościowym, harmonijn...

Czym jest 6 sigma?

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

„ 6 sigma ” Czym jest 6 sigma? Koncepcja na prowadzenie biznesu? Długoterminowa strategia? Filozofia i określony sposób działania? Metoda radzenia sobie z problemami? Pewien cel, miara? Metafora i synonim doskonałości? Jaka definicja? Trudność definicyjna: Six Sigma bardzo silnie oddziałuje z ...

Branżowe systemy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

LOTNICTWO EN/AS/JIS 9100/9110/9120 Normy serii 9100 ustanawiane przez organizacje regionalne zrzeszone w IAQG (International Aerospace Quality Group). EN/AS/JIS 9100/9110/9120 Norma skierowana do firm produkcyjnych, dostawców, sprzedawców oraz usługodawców. Przeprowadzenie wdrożenia a następnie ce...

Certyfikacja.akredytacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

T: Certyfikacja systemów zarządzania jakością i systemów pokrewnych Jednostki certyfikacyjne i ich akredytacja Certyfikacja Postępowanie, w którym strona trzecia daje pisemne zapewnieni...