Pytania testowe - Bezrobocie klasyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - Bezrobocie klasyczne - strona 1 Pytania testowe - Bezrobocie klasyczne - strona 2

Fragment notatki:

Bezrobocie klasyczne to bezrobocie spowodowane przez:
Sztuczne wywindowanie płac powyżej poziomu równowagi, Gwałtowny spadek popytu zagregowanego,
Zbyt niskie płace minimalne (brak zachęty do pracy),
Wszystkie powyższe czynniki.
Do analizy wykorzystujemy klasyczny model równowagi długookresowej. Zastosowanie ekspansywnej polityki budżetowej prawdopodobnie doprowadzi do:
Wzrostu produkcji i wzrostu cen,
Spadku produkcji i wzrostu cen,
Wzrostu produkcji i spadku cen,
Wzrostu cen, ale bez wzrostu produkcji. Do analizy wykorzystujemy klasyczny model rynku pracy. W punkcie wyjścia popyt na pracę wynosi 10 mln osób, a podaż pracy wynosi 12 mln osób. Wyjściowa realna stawka płacy (10zł/h) w dłuższym okresie powinna:
Zwiększyć się,
Zmniejszyć się, Utrzymać się na dotychczasowym poziomie,
Zmieniać się w zależności od stosowanej polityki monetarnej.
Zgodnie z teorią klasyczną wzrost wydatków rządowych o 10 mld $ powinien doprowadzić do:
Wzrostu produkcji o 10 mld $,
Spadku inwestycji o 10 mld $, Wzrostu wydatków konsumpcyjnych o 10 mld $,
Spadku wydatków konsumpcyjnych o 10 mld $.
Do analizy wykorzystujemy model klasyczny. W punkcie wyjścia nominalne agregaty makroekonomiczne kształtują się na następującym poziomie: Ms=200 mld $, Y=500 mld $, W=10 $/h, P=1,0. Bank centralny zwiększa podaż pieniądza do 240 mld $, co doprowadzi prawdopodobnie do następujących zmian w gospodarce:
Y=700 mld $, W=14 $/h, P=1,0
Y=540 mld $, W=12 $/h, P=1,4
Y=600 mld $, W=12 $/h, P=1,2 Y=500 mld $, W=10 $/h, P=1,0
Do analizy wykorzystujemy model klasyczny. W punkcie wyjścia popyt na pracę wynosi 8 mln osób, a podaż pracy (AJ) wynosi 9 mln osób, licza bezrobotnych wynosi 2 mln osób. Rząd podnosi płacę minimalną o 20%. Jak prawdopodobnie zmieni się sytuacja na rynku pracy:
Popyt na pracę = 9 mln osób, a podaż pracy (AJ) = 8 mln osób, liczba bezrobotnych = 1 mln osób
Popyt na pracę = 7 mln osób, a podaż pracy (AJ) = 10 mln osób, liczba bezrobotnych = 3 mln osób
Popyt na pracę = 8 mln osób, a podaż pracy (AJ) = 9 mln osób, liczba bezrobotnych = 2 mln osób
Popyt na pracę = 10 mln osób, a podaż pracy (AJ) = 7 mln osób, liczba bezrobotnych = 1 mln osób Która/e z poniższych tez jest/są charakterystyczna/e dla monetaryzmu?
Popyt na pieniądz jest niestabilny,
Gospodarka reaguje na zmiany podaży pieniądza prawie natychmiast,
Stabilno ść gospodarcza może zostać zakłó cona dużymi zmianami podaży pieniądza (co miało miejsce np. w czasie Wielkiej Depresji),

(…)

… wzrost kursów akcji, co prawdopodobnie spowoduje: a. spadek inwestycji b. wzrost inwestycji c. pogorszenie koniunktury d. spadek wpływów budżetowych Decyzje inwestycyjne zależą od: a. stanu popytu na produkt wytwarzany przez nowe inwestycje b. poziom stóp procentowych c. oczekiwań przedsiębiorstw dot. sytuacji gosp. w przyszłości d. wszystkie odp. są prawidłowe Głównym wyznacznikiem poziomu konsumpcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz