Uniwersytet Gdański - strona 23

Instrumentarium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

Instrumentarium zarządzania jakością - wybrane zagadnienia Instrumenty zarządzania jakością służą do rozwiązywania problemów na poziomie zarządczym oraz wykonawczym przedsiębiorstw Wspierają działania poprzez dostarczanie odpowiednio przetworzonych danych i informacji, wzbogacających wiedzę o proc...

Skladowe jakosci

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

Składowe jakości Przykład - kategorie jakości win francuskich : Grand Crus Appellation d'Origine Contrôlée, w skrócie AOC lub AC (kontrolowane źródło) Appelation Regional Controlee (wina wyższej jakości, ograniczony areał, wysoka jakość s...

Techniki japonskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

Koncepcje wspierające zarządzanie ukierunkowane na jakość - szkoła japońska KAIZEN (Gai San ) HOSHIN KANRI KANBAN 5 S QFD POKA YOKE Lean management KAIZEN - japońska filozofia zarządzania Znaczeni...

TEORIA I PRAKTYKA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

Zarządzanie jakością - teoria i praktyka Skąd wziął się cud gospodarczy Japonii? Dlaczego Japończycy zrobili tak duży postęp, jakiego nie udało się uzyskać innym krajom? Czy ich sukces był spowodowany jakimiś ponadprzeciętnymi zdolnościami? T...

Pytania na egzamin - Dochody publiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

FINANSE PUBLICZNE Egzamin Prof. Dorota Czykier - Wierzba Czy prorogacja budżetowa jest tożsama z prowizorium budżetowym tak nie Do źródeł dochodów publicznych zalicza się: podatki wydatki pożyczki zagraniczne Podmiot podatk...

Ściąga opracowanie zagdanień

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Elżbieta Ostrowska
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2163

Portfel 2-sk z 2 rodz akc= w cel ustal oczkiw doch z port inwe E(Rp) obl śr waż oczek doch z lokat tworz portf. Wagam są wlk udział poszcz aktyw w cał portf. E(Rp)=w 1 *E(R 1 )+w 2 *E(R 2 ) E(R)=oczek ST zwr z akcji, W=udz akc w portf Min ryz portf [(σ 2 2 -σ 1 σ 2 ρ 12 )/(σ 2 1 +σ 2 2 -2σ 1 σ 2 ρ ...

Wydatki JST

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1967

Wydatki JST - przekazywanie środków publicznych przez gminy, p i w. na realizację ich zadań , a więc na zaspokajanie potrzeb zbiorowych społecznych lokalnych i regionalnych z zakresu użyteczności publicznej. JST realizują zadania publiczne z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacji opieki wychow...

Adsorpcja powierzchniowa w cieczach- pomiary naturalnych filmów powie...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Adsorpcja powierzchniowa w cieczach- pomiary naturalnych  filmów powierzchni morza        Sposób pobierania filmów powierzchniowych (rodzaj wycinania powierzchniowej warstwy)                                     Schemat  układu  do  pozyskiwania  filmu  powierzchniowego .  Na  przekroju  poprzecznym...

Elktrostatyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

Wykład „PODSTAWY  FIZYKI”  rok akademicki 2009/2010,  semestr letni      I   Rok  kierunek PRZYRODA    Prowadzący: prof. UG, dr hab. Stanisław J. POGORZELSKI    P R O G R A M      CZĘŚĆ  II    ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM    11. Elektryczność statyk...

EP-BAM-Brewster Angle Microscopy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

EP³-BAM  Brewster Angle Microscopy  EP³-BAM: the latest member of the BAM family  Since its first presentation at the LB 6 in Paris, Brewster Angle Microscopy (BAM) has been established as a  worldwide standard technique for the investigation of ultra-thin organic films. Nanofilm's BAM1 was the fir...