Pytania na egzamin - Dochody publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Dochody publiczne - strona 1 Pytania na egzamin - Dochody publiczne - strona 2 Pytania na egzamin - Dochody publiczne - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE PUBLICZNE
Egzamin
Prof. Dorota Czykier - Wierzba
Czy prorogacja budżetowa jest tożsama z prowizorium budżetowym
tak
nie
Do źródeł dochodów publicznych zalicza się:
podatki
wydatki
pożyczki zagraniczne
Podmiot podatku może być
Bierny, czynny
Aktywny pasywny
W przypadku trudności z obsługą długu publicznego możliwa jest
Konsolidacja pożyczek
Konwersja pożyczek
Repudiacja
Wymień formy płatności podatku
Gotówką
Kredytowo
Obligacjami
Z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej podatnika ulgi i zwolnienia podatkowe mogą mieć charakter:
indywidualny
powszechny
Za twórcę zasad podatkowych uważa się
Keynesa
Smith
Skutkiem zwiększania się fiskalizmu jest:
Kurczenie się `szarej strefy'
Ograniczenie działalności gospodarczej
Ucieczka kapitału do rajów podatkowych
Podstawowe cechy finansów
Charakter pieniężny
Charakter jednostronny
Deficyt budżetowy może być
Jawny
Ukryty
Płatnikiem jest osoba zobowiązania do
Płacenia podatku
Obliczania podatku
Wpłacanie podatku na właściwy rachunek
Pojawiające się w toku realizacji wydatku ponad i pozaplanowe sa finansowane w Polsce z:
Budżetu dodatkowego
Budżetu nadzwyczajnego
Rezerwy budżetowej
13. Wadą systemu podatkowego w Polsce jest
Niestabilność
Nadmierny fiskalizm
Zbyt mała ilość ulg i zwolnień
14. Budżet państwa jest deficytowy gdy
Dochody wydatki
Dochody

(…)

… budżetowe
Raj podatkowy oznacza miejsce gdzie
Nie płaci się podatków
Podatki są niskie
Istnieje możliwość ukrycia dochodów
Podmiotami podatku od spadków i darowizn są:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Cła od podatków różnią się
Podmiotem obciążenia
Przedmiotem obciążenia
Podatek rolny jest podatkiem
Progresywnym
Proporcjonalnym
W przypadku gdy w obiegu znajdują się monety złote lub srebrne to taki system nosi…

Przesłankami tworzenia funduszy celowych było dążenie do
Centralizacji gospodarki budżetowej
Zwiększania samodzielności samorządów lokalnych
Podatek od spadków i darowizn może być podwyższany co kwartał o
Wskaźnik wzrostu płac w gospodarce
Wskaźnik wzrostu cen towarów nie żywnościowych trwałego użytku
W systemie finansów publicznych centralne miejsce zajmuje
Budżet państwa
Fundusze celowe
Budżety samorządów…
… pieniężne objęte są pojęciem finanse
Tak
Nie
Fiskus to
Podatek
Skarb Państwa
Skarbnik królewski w starożytnym Rzymie
Do podstawowych funkcji finansów wg Musgrave'a nalezą:
Fiskalna, alokacyjna, stabilizacyjna
Alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna
System bankowy w Polsce ma strukturę
Jednoszczeblowa
Dwuszczeblowa
Trójszczeblowa
Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem
Progresywnym
Proporcjonalnym
Czy udzielanie kredytu stanowi dla banku wydatek
Tak
Nie
Do podatków bezpośrednich zalicza się podatki
Majątkowe
Dochodowe
Akcyzowe
Budżet gminy zasilają opłaty
Administracyjna
Skarbowa
Targowa
Pożyczka ma charakter
Umowny
Bezzwrotny
Odpłatny
Podatek od spadków i darowizn stanowi źródło dochodu budżetu
Państwa
Gminy
Projekt budżetu państwa przygotowuje w Polsce
Parlament
Rząd
Kumulacja podatkowa polega…
… jest podwyższany co roku o
Wskaźnik wzrostu płac w gospodarce
Wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
Do ochrony rynku przed konkurencją zagraniczną mogą być stosowane cła
Odwetowe
Preferencyjne
Agrarne
Podstawę opodatkowania dla budynków stanowi w podatku od nieruchomości ich
Wartość
Powierzchnia użytkowa
Do źródeł dochodu funduszy celowych zalicza się
Podatki
Dobrowolne składki
Dotacje…
… lokalnych
Pustawe opodatkowania w podatku rolnym stanowi hektar użytków rolnych
Fizyczny
Przeliczeniowy
W celu racjonalizacji wydatków publicznych mogą być wykorzystywane następujące metody
Historyczna
Ekspertów
Popytowa
56. Do podstawowych zasad podatkowych należą zasady
Dostępności, równości, stabilizacji
Uprzedniości terminowości, efektywności
Powszechności, wydajności, dogodności
Czy wszystkie zjawiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz