Uniwersytet Gdański - strona 24

Wielkości fizyczne i oddziałowywania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

I    Rok           PRZYRODA   – PODSTAWY FIZYKI           rok 2009/2010    prof. UG, dr hab. Stanisław Pogorzelski ( 45 wykł. + 30  ćw.)      PROGRAM: 1.  Wielkości fizyczne ich jednostki w układzie SI. Wielkości skalarne i  wektorowe w fizyce. Kinematyka: ruch prostoliniowy, zmienny i po okr ęgu. ...

Zagadnenia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Instytucja budżetu zrodziła się w: Czy prorogacja budżetowa jest tożsama z prowizorium budżetowym? Źródłem podatku są: Do obciążeń fiskalnych zalicza się: Wadą polskiego systemu podatkowego jest: Do źródeł dochodów budżetowych zalicza się: Podstawowe

Interesariusze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2940

2011-03-12 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU interesariusze ……………………………………. wszystkie jednostki i grupy, które mogą wpływać na działania lub znajdują się pod wpływem działań zmierzających do realizacji celów organizacji (R. Freeman) ci, którzy wchodzą w interakcję z przedsiębiorstwem, definiują ...

Społeczna odpowiedzialność biznesu-różne teorie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1813

2011-02-27 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU istota PRZEDSIĘBIORSTWO W TEORIACH …………………………………………… przedsiębiorstwo – „czarna skrzynka” zachowanie przedsiębiorstwa na rynku przedsiębiorstwo utożsamiane z jednoosobowym  właścicielem jeden...

Strategie SOB

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1470

2011-04-06 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU strategie SOB STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA długofalowe, kompleksowe, sformułowane i zaprogramowane działania obejmujące relacje z  POSTAWY PRZEDS...

Wdrazenie strategi SOB

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1127

2011-06-02 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU wdrażanie strategii SOB zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę  danej organizacji na rzecz otoczenia, tym  samym uzasadniających istnienie danej  jednostki  zbiór w...

Prawo rzeczowe - Prawo własności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1813

ZAGADNIENIA OGÓLNE Pojęcie prawa rzeczowego (ujęcie przedmiotowe i podmiotowe) Termin „prawo rzeczowe” ma dwojakie znaczenie. Używany jest w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmi...

Zobowiazania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

PRAWO CYWILNE - ZOBOWIĄZANIA Pojęcie zobowiązania. Zobowiązanie jest rodzajem stosunku cywilno-prawnego cywilnoprawnego swoistych cechach wskazanych w odpowiednich normach prawa zobowiązań. (art. 353) Podmiot uprawniony - WIERZYCIEL, pod...

Wyklady-prawo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

Prawo Cywilne  1.  Stosunkiem prawnym  jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo, podmioty  tego  stosunku  maja  wobec  siebie  prawa  i  obowiązki  gwarantowane  możliwością  użycia przymusu państwowego.  stosunek cywilnoprawny  to stosunek prawny uregulowany przez prawo cywilne  Elementy s...

Analiza korelacji i regresji - model

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1169

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeli midzy dwoma cechami wystpuje zwizek, to w nastpnym etapie buduje si model. Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona. gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmiennoci: przyjm...