Strategie SOB

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie SOB - strona 1 Strategie SOB - strona 2 Strategie SOB - strona 3

Fragment notatki:

2011-04-06 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU strategie SOB STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA długofalowe, kompleksowe, sformułowane i zaprogramowane działania obejmujące relacje z ............................... POSTAWY PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC IDEI SOB opór społeczny obowiązek społeczna reakcja ................................. R. W. Griffin interesariuszami spo łeczny wkład Nieuzupe ł nione slajdy nie by ł y przedstawiane na wyk ł adzie!  2011-04-06 2 5 -4 Działanie  ............................... ........................... ............................... ........................... ............................... ........................... ............................... ........................... Podejście  1. Opór 2. Obrona 3. Przystosowanie 4. Proaktywne Postawa  Odrzucanie  odpowiedzialności Uznanie  odpowiedzialności,  ale walka z nią Zaakceptowanie  odpowiedzialności Antycypowanie  odpowiedzialności POSTAWY PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KATEGORIE SPOŁECZNYCH RÓL PRZEDSIĘBIORSTWA TYP .... nr rola pełniona  przez  przedsiębiostwo aktywność i postawa w sferze ekonomicznej społecznej politycznej 1 firma osiągająca  maksymalny zysk dominuje zysk traktowana jako  przeszkoda w  osiąganiu zysku aktywne unikanie jakichkolwiek  powiązań 2 firma osiągająca  satysfakcjonujący  zysk dominuje wzrost oczekiwania  społeczne  traktowane jako  intruz unikanie kontaktów z systemem  politycznym 3 firma broniąca wolnej  przedsiębiorczości biznesem  biznesu jest  biznes nie jest w kręgu  zainteresowań  firmy opowiada się za wolną  przedsiębiorczością KATEGORIE SPOŁECZNYCH RÓL PRZEDSIĘBIORSTWA TYP ... nr rola pełniona przez  przedsiębiostwo aktywność i postawa w sferze ekonomicznej społecznej politycznej 4 samotny wilk główny nacisk na  zysk dobrowolnie, ale  jednostronnie  zakłada  odpowiedzialność unikanie kontaktów  poza sytuacjami  koniecznymi 5 firma zaangażowana  społecznie główny nacisk na  zysk interakcyjne  powiązania angażuje się tylko w  negocjacje dotyczące  reguł gry 6 firma przyczyniająca się  do postępu społecznego główny nacisk na  zysk interakcyjne  powiązania pozytywnie  zaangażowana w  formułowanie  narodowej polityki  przemysłowej 7 globalny aktor główny nacisk na  zysk bierze   odpowiedzialność za  równowagę między  krajową i  międzynarodową  politykę  ekonomiczną bierze   odpowiedzialność za  równowagę między  krajową i  międzynarodową  politykę  ekonomiczną I (pierwszy) II (drugi) 2011-04-06 3 KATEGORIE SPOŁECZNYCH RÓL PRZEDSIĘBIORSTWA

(…)

…-06
POZIOMY SOB
(J. ELKINGTON / S. HART)
Poziom I: stosowanie się
green wash
Poziom II: filantropia / „...................” działanie pozorne
Poziom III: - innowacje
- kluczowe strategie biznesowe
- Leapfrog
(przeskakiwanie)
POZIOMY SOB .....................................................
Filantropia
- sponsoring
- akcje charytatywna
Strategia SOB
- łączenie SOB ze
strategicznymi działaniami…
….
Komunikacja z interesariuszami ma charakter asymetryczny, poprzez
CSR firma stara się uzyskać ich przychylność.
Celem angażowania się w CSR jest przede wszystkim poprawa
wizerunku, działania skoncentrowane są na programach
zaangażowania społecznego.
Komórka / osoba ds. CSR jest najczęściej w dziale komunikacji/PR.
Zwykle korporacje międzynarodowe i duże polskie firmy.
7
2011-04-06
POZIOMY ZAAWANSOWANIA…
… i specyfiki
rynku lokalnego i jego problemów, starając się je skutecznie
rozwiązywać.
Motywacja i dobre zrozumienie społecznej odpowiedzialności u top
menedżerów, którzy są świadomi potencjału, jaki niesie CSR.
Specjalista lub zespół ds. CSR
Niektóre korporacje międzynarodowe
8

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz