Interesariusze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interesariusze - strona 1 Interesariusze - strona 2 Interesariusze - strona 3

Fragment notatki:

2011-03-12 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU interesariusze ……………………………………. wszystkie jednostki i grupy, które mogą wpływać na działania lub znajdują się pod wpływem działań zmierzających do realizacji celów organizacji (R. Freeman) ci, którzy wchodzą w interakcję z przedsiębiorstwem, definiują go i nadają sens jego istnieniu (A. Wick) INTERESARIUSZE …………………………………. ………….. pracownicy / menedżerowie kredytodawcy instytucje państwowe / samorządowe organizacje społeczne / gospodarcze media społeczność lokalna …………… klienci dostawcy kooperanci konkurenci inwestorzy właściciele interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni ewnętrzni zewnętrzni 2011-03-12 2 PROBLEMY ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ INTERESARIUSZY zakres …………………… zakres sektorowy / branżowy zakres ……………. stopień szczegółowości horyzont czasowy INTERESARIUSZE …………………………………………………… ……………….. właściciele inwestorzy pracownicy menedżerowie ………………. klienci dostawcy kooperanci kredytodawcy konkurenci  …………….. społeczność lokalna instytucje rządowe / samorządowe organizacje społeczne / gospodarcze media  MACIERZ INTERESARIUSZY (RODZAJ ZALEŻNOŚCI)  c z y  p rz e d s ię b io rs tw o  je s t z a le ż n e  o d  in te re s a ri u s z a ? czy interesariusz jest zależny od przedsiębiorstwa? nie tak nie ZALEŻNOŚĆ ………….. WSTRZYMUJĄCA DOSTĘP DO  ZASOBÓW ZALEŻNOŚĆ POŚREDNIA OKREŚLAJĄCA ZASADY  KORZYSTANIA Z ZASOBÓW tak ZALEŻNOŚĆ BEZPOŚREDNIA  WSTRZYMUJĄCA DOSTĘP DO  ZASOBÓW ZALEŻNOŚĆ ………………… OKREŚLAJĄCA ZASADY  KORZYSTANIA Z ZASOBÓW geograficzny  wertykalny  substanowi ący, kontraktowi i kontekstowi substanowi ący kontraktowi kontekstowi po średnia bezpo średnia 2011-03-12 3 MACIERZ INTERESARIUSZY (POTENCJAŁ / WSPÓŁPRACA) m o ż liw o ś ć  i  w o la  w s p ó łp ra c y  z e  s tr o n y  in te re s a ri u s z a potencjał interesariusza zagrażający  przedsiębiorstwu wysoki niski wysoka INTERESARIUSZ  WSPÓŁPRACUJĄCO – GROŹNY (……………………) INTERESARIUSZ  WSPIERAJĄCY (……………………) niska INTERESARIUSZ  NIEOFERUJĄCY  WSPÓŁPRACY (……………………) INTERESARIUSZ  MARGINALNY (……………………) MACIERZ INTERESARIUSZY (WPŁYW / ZAINTERESOWANIE) m o ż liw o ś ć  w y w ie ra n ia

(…)

… KONCERNU
SHELL UK
Royal Dutch/ Shell Group
Naukowcy i konsultanci
pracujący dla Shella
Rządy-sygnatariusze
Konwencji Oslo-Paryż
SHELL UK
Inne koncerny naftowe
(Exxon, Statoil itd..)
Brytyjski rząd
Opinia publiczna
Organizacje proekologiczne
źródło: K.Obłój Strategia organizacji, PWE
rzeczywistych
MAPA ………………… INTERESARIUSZY
SHELL UK
Konsultanci
Rada Nadzorcza Royal Dutch/Shell Group
Inne koncerny naftowe
(Exxon, Statoil itd.)
Terroryści
Dywizje krajowe
Royal Dutch/ Shell Group
Dzierżawcy stacji
benzynowych
Naukowcy i
Greenpeace
Greenpeace
Naukowcy i konsultanci
Pracujący dla Shella
KONCERNU
SHELL UK
Rządy – sygnatariusze
Konwencji Oslo - Paryż
Związki zawodowe
Wpływowa
prasa
TV
Opinia publiczna
Kościoły
Brytyjski rząd
Naukowcy i konsultanci niezależni
źródło: K.Obłój Strategia organizacji, PWE…

praca
•wynagrodzenie
• inne czynniki motywacyjne
KLIENCI
SPOŁECZEŃSTWO
wkład
wkład
zachęty
opinia o firmie
Wizja i
strategia
filantropia
• PR
przychody
ZARZĄD
DOSTAWCY
wkład
surowce odpowiedniej
jakości
zachęty
•wyroby / usługi
odpowiedniej jakości
wkład
•przychody
zachęty
praca
zachęty
•wynagrodzenie
• inne czynniki motywacyjne
INTERESARIUSZE
pierwszoplanowi i drugoplanowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz