Pieniądz - System bankowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz - System bankowy - strona 1 Pieniądz - System bankowy - strona 2 Pieniądz - System bankowy - strona 3

Fragment notatki:

PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY 1.Pieniądz: definicja, geneza, kreacja pieniądza, pieniądz w Polsce 2.Banki Centralny jego rola gospodarcza, banki centralne w Polsce i na świecie 3.Banki komercyjne: ich rola i zadania 4.Parabanki i instytucje pozabankowe 5.Papiery wartościowe 6.Rynek pieniądza 7. Polityka pieniężna
Funkcje pieniądza • Środek wymiany (T-P-T) - nie jest potrzebny barter i podwójna zbieżność zapotrzebowań • Środek płatniczy - zwalnianie ze zobowiązań (alimenty mandaty, grzywny, odsetki od kredytów) • Jednostka rozrachunkowa (miernik wartości?) • Środek tezauryzacji (gromadzenia skarbu) Pieniądz to powszechnie akceptowany „towar” spełniający powyższe funkcje 1.Pieniądz wywodzi się ze świata towarów . Pieniądz towarowy był ucieleśniony w dobrach zaspokajających najważniejsze potrzeby Wartość pieniądza= wartość towaru Np. grzywna (ukraina 12 skórek kunich) Yen po chińsku oznacza "życzenie" 2. Najczęściej spotykanym pieniądzem towarowym były kruszce. a) duża wartość, mała masa, trwałość, podzielność b) moneta Pierwsze pieniądze kruszcowe oznaczone pieczęcią lub znakiem graficznym symbolizującym ich wagę i jakość powstały w VII w p.n.e. w Lidii. Jak informuje Herodot były wykonane ze złota i kształtem przypominały spłaszczoną fasolę i były oznaczone znakiem świątyni. Swoje znaki na monetach umieszczali też kupcy z Lidii. Monety cieszyły się dużym wzięciem w wymianie międzynarodowej Nazwa moneta od Junona Moneta gdyż tam była mennica w Rzymie Wymiana monet według parytetu (parytet zawartość kruszcu w jednostce monetarnej). Brak kruszcu oznacza w tym systemie kryzys walutowy pieniądz kruszcowy oznaczony pieczęcią lub znakiem graficznym symbolizującym ich wagę i jakość (zawartość kruszcu w monecie) c) system menniczy otwarty i psucie monety (prawo Kopernika Greshama) Thomas Gresham (1519 - 1579) dyplomata kupiec. mylnie uznany za twórce ww. prawa. Mikołaj Kopernik (1473 -1543) - astronom, matematyk i duchowny , jako wieloletni administrator kapituły warmińskiej, żyje jak najbliżej spraw gospodarczych. Obserwując zjawisko "psucia" pieniądza i wzrostu cen, sam praktycznie odczuwa skutki tych procesów. W latach 1519, 1523, 1526 Kopernik pisze memoriały o pieniądzu, przeznaczone m.in dla sejmu pruskiego. Największe znaczenia ma rozprawa "Sposób bicia monety" z 1526 r. ( Monetae cudendae ratio ). Kopernik nie nawiązuje do doktryn, nie komentuje obcych myśli, nie sięga do cytatów Arystotelesa i innych klasyków. Precyzja myślenia Kopernika, jego definicje wynikają z obserwacji konkretnych zjawisk. Kopernik rozpoczyna traktat od uogólnienia dotyczącego losu narodów; są według niego cztery największe klęski, wskutek których państwa, monarchie i republiki upadają:

(…)

… jest podstawowym agregatem liczonym w Polsce ale np. nie w USA) PIENIĄDZ - KREACJA
Załóżmy, że bank centralny wyemitował 100 jp. i udzielił kredytu firmom a te zapłaciły swoim pracownikom. Załóżmy także, iż ludzie wszystkie swoje zasoby pieniężne natychmiast niosą do banku a wszystkie transakcje mają charakter bezgotówkowy (karty płatnicze)
1.Obsłużyliśmy transakcje za 1000 jp. W tym 100 jp. gotówką (wypłacone…
… za zgodą Senatu Kadencja trwa 14 lat. Wymiana następuję pojedynczo, jeden członek Rady co dwa lata (w lutym roku nieparzystego). Nie ma możliwości ponownej nominacji po odbyciu pełnej kadencji. Przewodniczący i vice Przewodniczący Rady są nominowani przez Prezydenta za zgodą Senatu na cztery lata i mogą swoją funkcję pełnić przez wiele kadencji.
Bank Centralny w Europie
Europejski Bank Centralny Dwanaście z 25 państw członkowskich UE posługuje się obecnie wspólną walutą - euro. Banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 2002 roku. Europejski Bank Centralny (EBC) został utworzony w 1998 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia nowej waluty i zarządzania nią - przeprowadzania transakcji walutowych i zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania systemów płatniczych…
… pieniężnych, VII. Wydawanie, rozliczenie i umarzanie pieniądza elektronicznego, VIII. Udzielanie pożyczek pieniężnych oraz kredytów konsumenckich, IX. Operacje czekowe i wekslowe, X. Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, XI. Terminowe operacje finansowe, XII. Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, XIII. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych…
… (instytucje) ale wykonywane przez banki, stają się formalnie czynnościami bankowymi.
Pasywa banku komercyjnego •Wkłady wszelkiego rodzaju w złotych i w walutach obcych •Pożyczki zaciągnięte w innych bankach (np. w banku centralnym), •Kapitał własny Aktywa banku komercyjnego •Gotówka w kasie i rezerwy na koncie w banku centralnym •Udzielone kredyty (umowy pożyczki) w podziale na krótko i długoterminowe…
… na danym terytorium, nie można go jednak wymienić na złoty kruszec, jak to miało miejsce we wcześniejszych fazach rozwoju obrotu gospodarczego.
PIENIĄDZ - W POLSCE
Pierwsze polskie monety pojawiły się za czasów Mieszka I, były to srebrne denary. Złoty polski pojawia się dopiero pod koniec XV wieku, a w 1794 roku wyemitowano pierwsze polskie banknoty. Obowiązujący do dziś system złotowy wprowadzono jednak dopiero w 1924 roku - odtąd jeden złoty dzieli się na 100 groszy. W tym samym roku określono też parytet, czyli wartość jednego złotego, która odpowiadała wartości 0,222168 grama czystego złota. Złoty polski nawiązuje swoją nazwą do długiej tradycji monetarnej. Złoty polski był bowiem jednostką pieniężną stosowaną w dawnej Polsce już w końcu XV wieku. Nawet w czasach porozbiorowych, gdy w obiegu był obcy…
… (po każdej cenie), zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie i po cenie rynkowej. Możliwe jest też składanie zleceń z dodatkowymi warunkami realizacji. Terminem "blue chip" czyli niebieski żeton, określa się na giełdzie spółkę, w którą inwestowanie jest stosunkowo bezpieczne. Nazwa pochodzi od koloru najdroższego żetonu do gry w kasynach Monte Carlo.
INSTYTUCJE PARA BANKOWE
Parabanki instytucje działające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz