Test na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test na egzamin - strona 1 Test na egzamin - strona 2 Test na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1. Próba wylosowana ze zwracaniem ( w sposób niezależny) z populacji skończonej lub bez zwracania z populacji nieskończonej to próba losowa prosta. 2. Dowolną funkcje zmiennych losowych generujących obserwacje w próbie nazywamy statystyką z próby 3. Jeżeli rozkład cechy X w populacji jest rozkładem o wartości oczekiwanej E(X) = Âľ i skończonej wariancji D2(X) = Ď� 2 , to rozkład średniej z próby n â�� elementowej ma wartość oczekiwaną : Âľ oraz wariancję: (Ď� ^2) / n 4. Jeżeli cecha w populacji ma dowolny (skokowy lub ciągły) rozkład o skończonej wartości oczekiwanej Âľ i skończonej wariancji Ď� 2 , to statystyka [X(srednie) - Âľ ] / Ď� x pierwiastek z n ma rozkład zbieżny do rozkładu normalnego o parametrach Âľ , Ď� / pierwiastek z n 5. Rozkład chi-kwadrat zależy od jednego parametru nazywanego liczbą stopni swobody 6. Rozkład t-Studenta jest (podkreśl prawidłową odpowiedz) symetryczny / prawostronnie asymetryczny / lewostronnie asymetryczny i jest określony na przedziale (-â��,+â�&#65533 7. Jeżeli oraz S2 są statystykami z próby losowej pochodzącej z rozkładu N(Âľ,Ď&#65533 , to statystyka [X(srednie) - Âľ ] / Ď� x pierwiastek z (n-1) ma rozkład t-studenta z v = n - 1 stopniami swobody 8. Iloraz rozkładów chi-kwadrat dzielonych przez ich liczbę stopni swobody jest statystyka o rozkładzie normalnym 9. Dobry estymator powinien być (podaj własności) - nieobciążony - efektywny - zgodny 10. W celu porównania efektywności dwóch estymatorów obciążonych należy posłużyć się: MSE - średni kwadratowy błąd szacunku 11. Jeżeli estymator teta n parametru teta jest nieobciążony lub asymptotycznie nieobciążony oraz jego wariancja dąży asymptotycznie do zera to jest to estymator zgodny 12. Wartość estymatora w konkretnej próbie losowej nazywa się Milenka 18:16:00 wartości parametru 13. Metoda momentów polega na wyznaczaniu estymatora parametru poprzez przyrównywanie momentów z próby do odpowiednich momentów z populacji 14. Własności estymatorów uzyskanych metodą największej wiarygodności: 1. nieobciążone lub asymptotycznie nieobciążone 2. zgodne 3. asymptotycznie najefektywniejsze 4. rozkład asymptotycznie normalny 5. posiadają własność niezmienności 15. Wraz ze wzrostem współczynnika ufności długość przedziału ufności wzrasta 16. Przedział ufności dla średniej na podstawie małej próby pobranej z populacji o rozkładzie normalnym z nieznanym odchyleniem standardowym buduje się na rozkładzie t-studenta 17. Minimalna liczebność próby dla estymacji proporcji z ufnością 95% i 3% maksymalnym błędem szacunku, jeżeli nie ma wyników próby

(…)

… > > 19. Wielkość obszaru krytycznego w testach parametrycznych zależy od > poziomu istotności > > 20. Wybór statystyki w testach dla dwóch średnich zależy od: > - sposobu doboru próby (zależna/niezależna) > - równości wariancji w populacji > - liczebności próby > - â�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Ś.. > > 21. Do zbadania na małych prób czy rozkład wieku kobiet…
… > > 18. Przyjęcie hipotezy zerowej gdy jest fałszywa nazywa się błędem > 2 rodzaju > > 19. Położenie obszaru krytycznego w testach parametrycznych zależy od > hipotezy alternatywnej > > 20. Wybór statystyki w testach dla dwóch średnich zależy od: > - sposobu doboru próby (zależna/niezależna) > - równości wariancji w populacji > - liczebności próby > - â�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ�Śâ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz