Opracowane pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

ANALIZA FINANSOWA BANKU - J. SUŁOWSKA 1. WYMIEŃ CZYNNOŚCI BANKOWE SENSU STRICTE a)przyjmowanie wkładów pieniężnych,
b)udzielanie kredytów,
c)gwarancje bankowe i akredytywy,
d)emitowanie bankowych papierów wartościowych
e)bankowe rozliczenia pieniężne,
f)inne czynności określone prawem, 2. WYJASNIJ NA CZYM POLEGA SAMODZIELNOŚĆ BANKÓW Samodzielność banków oznacza, że bank działa niezależnie od organów państwa, w tym także od rządu, indywidualne decyzje banku (zawieranie umów, sprawy personalne, organizacyjne) cechuje samodzielność także w stosunku do NBP, 3. WYJASNIJ ISTOTĘ DEZINTERMEDIACJI Odpośrednienie polega na rezygnacji dotychczasowych klientów banków z zaciągania kredytów na rzecz np. emisji papierów wartościowych na rynku kapitałowym oraz rezygnacji deponentów z lokowania środków z banków. 4. PRZEDSTAW PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY BANKÓW a)RENTOWNOŚĆ - obejmuje analizę wyników finansowych (zysków lub strat) w wyrażeniu bezwzględnym i względnym. b)PŁYNNOŚĆ - zdolność do terminowego regulowania wypłat na rzecz deponentów i innych zobowiązań, a w ujęciu szerszym także zdolność do sfinansowania potrzeb kredytowych klientów banku, c)WYPŁACALNOŚĆ - oznacza długoterminowa zdolność banku do regulowania zobowiązań, nawet w przypadku wystąpienia start. Gwarancja wypłacalności jest odpowiednia wartość funduszy własnych. Wypłacalność jest elementem oceny banku w aspekcie bezpieczeństwa jego działania. Odzwierciedla efekty zarzadzania ryzykiem banku. 5. PRZEDSTAW WZÓR I INTERPRETACJĘ WSKAŹNIKA KREATYWNOŚCI Wskaźnik kreatywności przedstawia stopień wykorzystania depozytów pozyskanych od podmiotów sektora niefinansowego i budżetowego do sfinansowania akcji kredytowej na rzecz wymienionych podmiotów. Aby bezpiecznie funkcjonował bank, wskaźnik ten powinien oscylować w granicach 0,7 - 0,8. Wówczas świadczy to o fakcie, że wszystkie depozyty są angażowane w mało płynne aktywa, którym są kredyty zaliczane do pozycji o relatywnie wysokim stopniu ryzyka. kredyt Wsk. kreatywności = depozyt Do kredytów zaliczamy pozycję z aktywów: należności od sektora niefinansowego i należności od sektora budżetowego.
Do depozytów zaliczamy kategorię pasywów: zobowiązania wobec sektora niefinansowego i zobowiązania wobec sektora budżetowego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz