Analiza instytucji finansowych

note /search

Analiza finansowa banków komercyjnych - Analiza techniczna

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2268

Ćw. 3 . Analiza finansowa banków komercyjnych Celem oceny działalności banku jest diagnoza stanu obecnego w połączeniu z określeniem zmian, jakie zaszły w przeszłości, a także stwierdzeniem, jak może kształtować się sytuacja banku w przyszłości i jakie cz ynniki mogą na nią wpłynąć . Jeżeli ogranic...

Ściąga opracowane pytania - analiza sytuacji finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1624

ANALIZA FINANSOWA BANKU - J. SUŁOWSKA 1. WYMIEŃ CZYNNOŚCI BANKOWE SENSU STRICTE a)przyjmowanie wkładów pieniężnych, b)udzielanie kredytów, c)gwarancje bankowe i akredytywy, d)emitowanie bankowych papierów wartościowych e)bankowe

Opracowane pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1561

ANALIZA FINANSOWA BANKU - J. SUŁOWSKA 1. WYMIEŃ CZYNNOŚCI BANKOWE SENSU STRICTE a)przyjmowanie wkładów pieniężnych, b)udzielanie kredytów, c)gwarancje bankowe i akredytywy, d)emitowanie bankowych papierów wartościowych e)bankowe

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku 1 Pojęcie i klasyfikacja aktywów banku. (Aktywa banku pojęcie, klasyfikacja i wycena )2 Rezerwy banku: pojęcie, rodzaje i znaczenie.3 Koszty banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka kosztów banku )4 Przychody banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka prz...

Ściaga-bank

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

Bank - os. p rawna utworz. zgodnie z przepis. u staw , dział. na podst. z ezwoleń , uprawnione do wykon. cz ynności b ank obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Os. Praw . - państwowe, sa, spółdzielcze. Przepis. Ustaw - prawo bankowe, ustawy około bankowe, ok. 5...

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2023

Sprawozdawczość i analiza finansowa banku 1 Pojęcie i klasyfikacja aktywów banku. (Aktywa banku - pojęcie, klasyfikacja i wycena ) 2 Rezerwy banku: pojęcie, rodzaje i znaczenie. 3 Koszty banku i ich klasyfikacja. (Charakterystyka kosztów banku ) 4 Przycho dy banku i ich klasyfikacja. (Charakterysty...

Analiza finansowa banków - Współczynnik wypłacalności

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2450

Analiza finansowa to ta część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest ocena działalności banku w aspekcie finansowym. Jest źródłem informacji o sytuacji finansowej, trendach i relacjach oraz mocnych i słabych stronach działalności jednostki. ŹRÓDŁEM DANYCH DO ANALIZY FINANSOWEJ jest sprawozda...

Analiza finansowa Pekao S.A - Analiza wskaźnikowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2142

Wstęp W warunkach gospodarki rynkowej niemal każda decyzja gospodarcza, finansowa lub inwestycyjna zawiera w sobie elementy niepewności i ryzyka. W konsekwencji proces decyzyjny potrzebuje ciągłego dopływu informacji i wykonywania na ich podstawie analiz ekonomiczno-finansowych należących do podsta...