Egzamin- sciaga

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin- sciaga - strona 1 Egzamin- sciaga - strona 2 Egzamin- sciaga - strona 3

Fragment notatki:

1.Internacjonalizacja - działanie gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorstwa za granicą . a)Ujęcie dynamiczne - rozważa się podejmowanie działań za granicą przez firmę jako proces składający się z kilku etapów, na który oddziałują różne czynniki sprzyjające i hamujące rozwój internacjonalizacji b)Ujęcie statyczne - działania za granicą określa się za pomocą wskaźników , które mają informować o stopniu intensywności tych działań. (np. wielkość inwestycji i majątku za granicą) 2.Grupy teorii internacjonalizacji starają się opisać i wyjaśnić genezę i dynamikę oraz pogrupować i sklasyfikować różne motywy ekspansji zagranicznej firm: a) teorie makroekonomiczne b) mikroekonomiczne c) eklektyczne 3.MOTYWY INTERNACJONALIZACJI (wg rodzaju korzyści) a)rynkowe b)kosztowe (możliwość osiągnięcia korzyści skali) c)zaopatrzeniowe (importowe - np. korzystne różnice cen surowców) d)polityczne (np. zachęty dla inwestorów, ulgi podatkowe) INNE MOTYWY:Zewnętrzne - mają podłoże w sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym oraz w otoczeniu (poza firmą) Wewnętrzne - wynikają z aktywów wewnętrznych firmy, jej zasobów i świadomości zarządzających 4.Przyczyny umiędzynarodowienia PROAKTYWNE (push „pchania”) - mają źródło w świadomości, inicjatywie i dynamice kierownictwa firmy REAKTYWNE (pull „ ciągnięcia) - wywodzą się z czynników oraz zmian w otoczeniu krajowym i międzynarodowym firmy, związane z reakcją kierownictwa wywołaną sygnałami zewnętrznymi 5. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa to zespół postaw kierownictwa przedsiębiorstwa wobec problemów międzynarodowienia. Swego rodzaju filozofia odnosząca się do aktywności firmy na rynkach międzynarodowych. Rodzaje orientacji międzynarodowych (ze względu na znaczenie rynków zagranicznych w strategii przedsiębiorstw ) a) Etnocentryczna - przedsiębiorstwo dopiero rozpoczyna działanie za granicą.Praktyka i doświadczenie z rynku krajowego mają znaczenie uniwersalne (można je transferować za granicą). Rodzimi specjaliści są bardziej godni zaufania niż obcokrajowcy. Krajowe normy postępowania i kultura mają wyższość nad zagranicznymi.Struktura organizacyjna firmy jest kompleksowa i rozbudowana w kraju (dominująca centrala) - mało rozbudowana za granicą.Jednokierunkowy przepływ informacji z cechami do oddziałów zagranicznych b) Policentryczna - Multilokalna. Działania za granicą nabierają większego znaczenia i intensywności. Duże znaczenie unikalności poszczególnych rynków zagranicznych dostrzegając ich indywidualne, specyficzne cechy, a nawet traktuje zagraniczne normy i sposoby działania jako przewyższające macierzyste. Struktura organizacyjna jest za granicą rozbudowana i z dużym zakresem autonomii oddziałów zagranicznych. Niewielki zakres decyzji podejmowanych przez centralę. Niezbyt rozbudowane przepływy informacji zarówno od centrali, jak i między oddziałami.Miejscową kadrę angażuje się na stanowiska kierownicze. c)

(…)

…- tworzenie własnych przedsiębiorstw produkcyjnych za granicą przez wykupy (przejęcia) miejscowych zasobów lub budowę nowych obiektów 10.Inny podział form wejścia na rynek: a)Niewymagająca instytucjonalnej lokalizacji (przedsitawicielstwa) - eksport i jego odmiany, handel wymienny, przekazanie licencji, franchising, kontrakt menedżerski b)wymagające instytucjonalnej lokalizacji - inwestycje kompleksowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz