Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 59

Komunikacja marketingowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 903

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Komunikacja marketingowa a promocja * często stosowane jako synonimy * promocja – jednokierunkowa * komunikacja marketingowa – dwustronna (następuje opóźnione sprzężenie zwrotne) Narzędzia komunikacji...

Specyfikacja marketingu na rynku przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

SPECYFIKA MARKETINGU NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW B2B – Rynek zindywidualizowany * obejmuje wszystkie organizacje, które nabywają towary i usługi, które są następnie sprzedawane, wynajmowane lub dostarczane innym. B2C – Rynek masowy Różnice pomiędzy B2B – B2C * mniejsza liczba; więksi nabywcy * ...

Strategia cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

STRATEGIA CEN Istota i znacznie * tworzenie przychodów (pozostałe elementy marketingu-mix bezpośrednio to koszty) * spełnianie swojej funkcji poprzez przekazywanie informacji na temat relacji popyt-podaż * nierozłącznie związana z toware...

Strategia dystrybucji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

STRATEGIA DYSTRYBUCJI Definicja dystrybucji * Zbiór decyzji, czynności i instrumentów związanych z przemieszczaniem produktów od wytwórcy do ostatecznego nabywcy. Cechy dystrybucji * zwiększa atrakcyjność oferty (poprzez zapewnienie jej obecności) * zapewnienie szerokiej gamy produktów * gen...

Strategia marki produktu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

STRATEGIA MARKI PRODUKTU Definicja marki Nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub ich kombinacja, mająca na celu identyfikację produktów i usług określonego sprzedawcy Znak towarowy * wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna,

Strategia produktu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

STRATEGIA PRODUKTU Produkt * podstawowy element marketingu-mix * produkt faktyczny * produkt podstawowy (rdzeń) * dodatkowe korzyści z produktu (produkt rozszerzony) Ph.Kotler- 5 poziomów produktu Przykład- Hotel * rdzeń produktu – nocleg * produkt rzeczywisty – pokój hotelowy z łazienką ...

Zachowanie się nabywców i segmentacja rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

ZACHOWANIE SIĘ NABYWCÓW I SEGMENTACJA RYNKU Definicja potrzeby * potrzeba ludzka jest odczuwanym potencjalnym lub rzeczywistym brakiem czegoś Potrzeby uśpione * potrzeba ukryta – konsumenci nie zdają sobie sprawy z korzyści użytkowania danego produktu * potrzeba bierna – oszacowanie korzyści ...

Definicja marki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ratajczak-Mrozek
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

MARKA MARKA – nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub ich kombinacja, która identyfikuje produkty, usługi lub sprzedawcę oraz wyróżnia je od konkurencji. CZYM JEST MARKA: * Marka handlowa (brand) - nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja * Brand name - nazwa identyfikująca daną firmę lub ...

Strategia cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ratajczak-Mrozek
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344

STRATEGIA CEN * Cena jest odzwierciedleniem koncepcji działania przedsiębiorstwa * Cena odzwierciedla przeznaczenie rynkowe produktu * Cena jest uzależniona od sposobu promocji wyrobu * Cena powinna zapewnić osiągnięcie celów zaplanowany...

Strategia dystrybucji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ratajczak-Mrozek
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

STRATEGIA DYSTRYBUCJI DYSTRYBUCJA – dystrybucja obejmuje decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy. * Celem dystrybucji jest ulokowanie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w sprzyjających warunkach. * Właściw...