Wstęp do filozofii - opracowanie pojęć

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Wstęp do filozofii - opracowanie pojęć - strona 1  Wstęp do filozofii - opracowanie pojęć - strona 2  Wstęp do filozofii - opracowanie pojęć - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: LOGIKA DIALOGOWA (17.11.2009)
Szkoła z Erlangen- działa od lat 60. XX wieku. Jej przedstawiciele, to: Paul Lorenz, Paul Kamach(?). Zgadzali się z diagnozą Arystotelesa. Została reaktywowana szkoła antyczna.
W przeciwieństwie do Arystotelesa inaczej rozumieli pojęcie prawda. Przyjmowali, że odmienna jesy prawdziwość w naukach przyrodniczych, odmienna w humanizmie.
A Reteja, Apel, Heider ;
Niesprzeczność per formatywna-forma nie przeczy treści. Działa zasada autentyzmu. W średniowieczu: Zasada materialnej determinacji form: tak samo forma określa materię, jak materia formę-zasada koła. Kiedy materia wyznacza rodzaj formy, a forma rodzaj materii mówimy o niesprzeczności performatywnej.
W oparciu o tak pojętą prawdę nie można by mówić o logice; Lorenz w latach 80. Zaproponował pojęcie protalogiki.
Getmann: działania językowe mają charakter codzienny.
Poziomy działań językowych:
-subatomowy poziom języka(wskaźniki: mrugnięcie, skinięcie, wskazywanie palcem
-atomowy(konkretyzacja gestów, symbolizacja emocji: wzywanie, przytakiwanie, odmawianie)
-1. Poziom molekularny(rozkazywaniem, motywowanie, powierzanie komuś czegoś(zaufanie))
-2. Poziom molekularny(posłuchanie i zrozumienie; wiąże się z czynnym działaniem w danej sytuacji)
-3. Poziom molekularny(samodzielne zrozumienie i wykonanie)
*Jest ogromna różnica między logiką dialogową a dialektyczną. Logika dialogowa bazuje na dialektyce antycznej natomiast dialektyka ma charakter jedynie formalny jest to logika formalna (Jaśkowski lata 40. XX wieku).
Prawdziwość logiczna-oparta jest na praktyce argumentacji (określony sposób, w jaki przekazujemy, o co nam chodzi).
Zdanie prawdziwe, to zdanie, które można dowieść w każdym dialogu.
Reguły mające zracjonalizować dialog nazywamy regułami dialogu, bądź kanonami.
W logice dialogowej sens stałych logicznych określany jest za pomocą zestawów przepisów regulujących sposób ich użycia w racjonalnym dialogu między stronami. Strony dialogu to proponent i oponent.
Dla każdej stałej logicznej mamy regułę i obronę. (bazuje na styku logiki z pragmatyką).
*Lorenzen (zgodnie z Kantem) a za nim Getmann postulują by logika pogodziła się z gramatyką.
Wypowiedź elementarna (1. Poziom językowy)- jest to wypowiedź podstawowa. W której Lorenzen zastępuję słowo „jest” słowem „istnieje”.
Terminy-sposoby którymi zastępujemy wielokrotnie używane wypowiedzi. (Termin ma postać graficzną lub słuchową; są znacznikami pojęć) Pojęcie-znaczenie wyrażenia lub słowa.
Działania językowe, które możemy przeprowadzić

(…)

…. Arystoteles wyróżnia sylogizm:
a) Dialektyczny - złożone z 3 terminów : mniejszego, średniego i większego; średni jest powtarzany - uzupełnia przesłanki, natomiast nie występuje we wniosku;
inwencja - znajomość zasobów i źródeł różnych toposów;
b) Retoryczny - entymemat - pominięcie jednej z przesłanek;
c) Topos - psychologiczne argumenty w rozumowaniu
Między entymematami występuje jedna najważniejsza różnica, całkowicie niedostrzegana. Polega ona na tym, że jeden temat ………………………………… inne zaś wg sztuki mowy.
Sylogizmy dialektyczne i retoryczne dotyczą tego, co nazywamy topoi. Są to miejsca wspólne dla rozważań np. o zjawiskach przyrody; i wielu innych rzeczach określających znaczenie form.
3. Wg Piotra Ramusa - retoryka wypada poza klasyfikację retoryki, pojawia się retoryka przysłowiowa…
…; jak i światopoglądowego - dlatego też jest światopoglądem;
- egoistyczna - emocje w sensie patosu - pozbawione wartości etycznych;
- altruistyczna - emocje w sensie etosu - opierają się na wartościach;
Kontrastowanie egoizmu i altruizmu w toposach szczegółowych, jak i tropach, figurach, pozwala nam poruszyć nam pokrewne z nią wartości, jak przyjaźń, dobro..
PRAGNIENIE - powiązane z miłości; wynika z braku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz