Zachowanie się nabywców i segmentacja rynku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowanie się nabywców i segmentacja rynku - wykład - strona 1 Zachowanie się nabywców i segmentacja rynku - wykład - strona 2 Zachowanie się nabywców i segmentacja rynku - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZACHOWANIE SIĘ NABYWCÓW I SEGMENTACJA RYNKU
Definicja potrzeby
* potrzeba ludzka jest odczuwanym potencjalnym lub rzeczywistym brakiem czegoś
Potrzeby uśpione
* potrzeba ukryta – konsumenci nie zdają sobie sprawy z korzyści użytkowania danego
produktu
* potrzeba bierna – oszacowanie korzyści (zachęty) i strat (koszty)
* potrzeba wyłączona (np. zdrowy tryb życia i niespożywanie fast-foodów)
Piramida potrzeb Maslowa
Uwarunkowania zachowań nabywców
Czynniki demograficzne
* liczba i struktura wieku ludności
* płeć
* wykształcenie
* miejsce zamieszkania
* status rodziny
Zmienne ekonomiczne
* dochody
* cena
* prawo Engla
Czynniki psychologiczne
* osobowość
* postawy (różne pokolenia)
* opinie
* dostrzegane ryzyko (np. możliwość zwrotu towaru)
* motywacje
* innowacyjność (innowatorzy = 2,5% konsumenów)
Czynniki społeczne
* kultura
* warstwy społeczne
* liderzy opinii
* fazy cyklu życia rodziny (struktura gospodarstwa domowego)
* budżet czasu (ilość czasu wolnego; spożywanie posiłków w USA a Polsce)
Proces podejmowanie decyzji o zakupie
1. Odczucie potrzeby
2. Poszukiwanie informacji (różnych możliwości)
3. Ocena dostępnych możliwości
4. Decyzja o zakupie
5. Odczucia i zachowanie po dokonaniu zakupu (CRM, dysonans pozakupowy?)
Rodzaje decyzji zakupowych
* decyzje rozważne (np. zegarek Rolex)
* decyzje nierutynowe (np. nowy samochód)
* decyzje nawykowe (np. żywność)
* decyzje impulsywne (np. promocja)
Segmentacja konsumentów
Definicja segmentacji
* Segmentacja polega na identyfikacji jednorodnych grup nabywców, którzy z racji
odmiennych potrzeb zakupowych wymagają różnych strategii marketingowych
STP- Kotler
* Segmentation – dokonanie segmentacji rynku
* Target – wybór określonych rynków
* Positioning – pozycjonowanie oferty
Kryteria segmentacji
* geograficzne
* demograficzne
* psychologiczne
* behawioralne
Profilowanie
* pozyskanie jak najgłębszej wiedzy o każdym z segmentów (wszystko co łączy nabywców)
* poszukiwanie podobieństw pomiędzy różnymi grupami
Wybór rynku docelowego
* jeden z najważniejszy etapów
* konsekwencje błędów (IBM; intuicja zamiast badań marketingowych)
Wielkość, struktura i dynamika segmentu
* wielkość = liczba konsumentów
* segment w ujęciu jakościowym (np. auta marki Bentley)
* dynamika segmentu – zmiany zachodzące w czasie (np. Lincoln)
Strategie działania
* marketing niezróżnicowany (dawniej np. Coca-Cola)
* marketing zróżnicowany (np. koncern VW)
* marketing skoncentrowany (np. Land Rover)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz