Wykład - Analiza sytuacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Analiza sytuacji - strona 1 Wykład - Analiza sytuacji - strona 2 Wykład - Analiza sytuacji - strona 3

Fragment notatki:

Analiza sytuacji składa się z oceny otoczenia (opartej na identyfikacji szans i zagrożeń) oraz z oceny zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na nie przy użyciu posiadanych zasobów (ocena silnych i słabych stron w danej sytuacji). Wynikiem analizy sytuacji jest określenie głównych problemów do rozwiązania oraz szans rozwojowych do wykorzystania przez przedsiębiorstwo. Szansa to trend lub zdarzenie w otoczeniu, które, w przypadku właściwej reakcji strategicznej, spowoduje negatywne zmiany w sprzedaży i zyskach przedsiębiorstwa, jeżeli nastąpi odpowiednia reakcja strategiczna.
Zagrożenie to trend lub zjawisko w otoczeniu, które, w przypadku braku właściwej reakcji strategicznej, spowoduje negatywne zmiany w sprzedaży i zyskach przedsiębiorstwa. Analiza zewnętrzna składa się z 3 elementów:
analizy nabywców (następuje tu identyfikacja segmentów nabywców przedsiębiorstwa, ich potrzeb i motywów zakupów; stanowi ona podstawę informacyjną decyzji dotyczących sposobu, w jaki przedsiębiorstwo ma szansę osiągnąć lub utrzymać trwałą przewagę konkurencyjną na poszczególnych segmentach rynku).
analizy konkurencji (wyróżniamy tu 3 podstawowe pytania, które zadają sobie menedżerowie: 1. jakie oferty są dla nas ofertami konkurencyjnymi i jakie oferty mogą być dla nas ofertami konkurencyjnymi w przyszłości; 2. pozostałych jaki sposób działają nasi konkurenci, jakie są ich cele pozostałych priorytety, jakich kompozycji instrumentów marketingowych używają, jakie są silne pozostałych słabe strony konkurentów; 3. jakie cele marketingowe są możliwe do zrealizowania).
analizy pozostałych elementów otoczenia (analiza czynników zewnętrznych, które mogą stanowić szanse lub zagrożenia oraz powodować zmiany działań zarówno danego przedsiębiorstwa, jak i konkurentów; analiza ta obejmuje badania technologiczne, prawne i ekonomiczne warunków działania).
Analiza przedsiębiorstwa (wewnętrzna):
Polega ona na ocenie jego zasobów (produkcyjnych, finansowych, marketingowych, organizacyjnych, technologicznych, kwalifikacji personelu, wizerunku przedsiębiorstwa). Analiza ta poszukuje odpowiedzi na szereg pytań (wymienione w książce).
Celem tej analizy jest identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa, które mają decydujące znaczenie dla osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej (a więc zasobów o znaczeniu strategicznym) oraz określenie silnych i słabych stron z punktu widzenia możliwości uzyskania lub utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Wynikiem pełnej analizy sytuacji (wewnętrznej i zewnętrznej) powinno być zrozumienie, w jaki sposób możliwe jest wykorzystanie szans rynkowych przy użyciu zasobów pozostających do dyspozycji menedżerów przedsiębiorstwa. Analiza sytuacji może być także podstawą rewizji dotychczasowych strategii.


(…)

… instrumentów marketingowych, czyli tzw. analiza 4P - produkt, cena, dystrybucja i promocja. Dzięki tej analizie, a także identyfikacji preferencji nabywców oraz analizie sposobu działania konkurencji uzyskuje się obraz przyszłych możliwości marketingowych firmy.
Segmentacja rynku - przedstawia bardziej racjonalne i precyzyjne dostosowanie produktu i wysiłku marketingowego do wymagań konsumentów lub użytkowników.
Podstawowym założeniem segmentacji rynku jest heterogeniczność preferencji nabywców produktu, którą można łączyć z wieloma ich właściwościami.
Rozpoznanie przyczyn zakupu i w dalszej kolejności wyodrębnienie na ich podstawie homogenicznych (jednorodnych) pod względem swoich reakcji zakupowych grup nabywców jest najwłaściwszym podejściem do segmentacji rynku. To właśnie dzięki identyfikacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz