Zarządzanie strategiczno-marketingowe

note /search

Wykład - Analiza sytuacji

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Analiza sytuacji składa się z oceny otoczenia (opartej na identyfikacji szans i zagrożeń) oraz z oceny zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na nie przy użyciu posiadanych zasobów (ocena silnych i słabych stron w danej sytuacji). Wynikiem analizy sytuacji jest określenie głównych problemów do roz...

Wykład - Charakterystyka strategii marketingowych

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Charakterystyka strategii marketingowych: Standardowym sposobem (strategią) osiągania przewagi konkurencyjnej na rynkach ofert podobnych są działania mające na celu obniżenie kosztów jednostkowych (przy utrzymaniu standardu jakości konkurentów) oraz utrzymanie cen poniżej cen konkurentów. Dla wiel...

Wykład - pojęcie strategii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Pojęcie „strategia” wywodzi się ze starożytności z języka greckiego, gdzie strategia oznacza sztukę dowodzenia. Strategia wojenna - to także układ kolejno podejmowanych działań wobec wroga. Strategia - to także układanie relacji między wojskowymi, a cywilami, zaopatrzeniem itp. Już u starożytnych ...

Wykład - Sformułowanie misji przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Sformułowanie misji przedsiębiorstwa: Misja przedsiębiorstwa jest najbardziej ogólnym celem - tym, co zarząd uważa za przyczynę, podstawę istnienia przedsiębiorstwa (nazywana jest także filozofią, zbiorem zasad działalności i wartoś...