Wykład - Sformułowanie misji przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sformułowanie misji przedsiębiorstwa - strona 1 Wykład - Sformułowanie misji przedsiębiorstwa - strona 2 Wykład - Sformułowanie misji przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Sformułowanie misji przedsiębiorstwa:
Misja przedsiębiorstwa jest najbardziej ogólnym celem - tym, co zarząd uważa za przyczynę, podstawę istnienia przedsiębiorstwa (nazywana jest także filozofią, zbiorem zasad działalności i wartości, credo firmy). Misja określa naturę i zakres biznesów, a także formułuje zasady, które menedżerowie najwyższego szczebla uważają za najważniejsze dla zarządzania danym przedsiębiorstwem.
Pytania o misję przedsiębiorstwa:
- po co działamy jako przedsiębiorstwo
- w jakim biznesie działamy (definicja biznesu)
- jaki jest zakres naszych biznesów
- jaki powinien być zakres naszych biznesów (jaki powinien być kierunek naszego rozwoju)
- jaką wartość kreujemy dla naszego rynku Misja przedsiębiorstwa definiuje to, czym dane przedsiębiorstwo (według jego menedżerów) ma się odróżniać od innych. Zwykle jest to opis potrzeb docelowych nabywców, ofert, za pomocą których przedsiębiorstwo zaspokaja te potrzeby oraz stosowanej przez przedsiębiorstwo filozofii tworzenia tych ofert.
Misja przedsiębiorstwa może zawierać ogólne określenia dotyczące wymaganych przez zarząd osiągnięć (np. pożądany wizerunek) oraz sposobu i zasad działania.
Określenie misji ma ułatwić pracownikom, klientom oraz wszystkim zainteresowanym identyfikację zakresu działań przedsiębiorstwa, zrozumienie kierunków jego rozwoju oraz przyczyniać się do tworzenia pozytywnych postaw wobec tych działań i kierunków rozwoju.
Określenia misji często znajdują się w raportach rocznych lub materiałach informacyjnych przedsiębiorstw.
Ważne jest, aby menedżerowie i pozostali pracownicy przedsiębiorstwa mieli świadomość, po co przedsiębiorstwo istnieje i jakie są podstawowe wartości w jego działaniu.
Publikowane w dokumentach przedsiębiorstw (lub znajdujące się wyłącznie w świadomości menedżerów przedsiębiorstwa) definicje misji nie zawsze stanowią zbiór odpowiedzi na wszystkie wymienione powyżej pytania, mogą np. ograniczać się do określenia geograficznego i przedmiotowego zakresu działalności.
Często definicja misji przedsiębiorstwa jest uaktualniana wraz ze zmianami strategicznych kierunków rozwoju w czasie.
Misja jest uwzględniana (jasno i wyraźnie lub nie), gdy zarząd rozważa wejście na nowe segmenty rynku lub wycofanie się z obsługi części grup nabywców, wprowadza nowy produkt lub wycofuje stary, itp.
Misja jest podstawą przeglądu i generowania alternatyw strategicznych. Strategie niezgodne z misją są zwykle odrzucane lub przynajmniej znajdują się w dalszej kolejności przy opracowywaniu szczegółowych analiz i planów. Misja powinna wyrażać bieżący zakres działalności przedsiębiorstwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz