Wykład - pojęcie strategii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie strategii - strona 1 Wykład - pojęcie strategii - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie „strategia” wywodzi się ze starożytności z języka greckiego, gdzie strategia oznacza sztukę dowodzenia.
Strategia wojenna - to także układ kolejno podejmowanych działań wobec wroga.
Strategia - to także układanie relacji między wojskowymi, a cywilami, zaopatrzeniem itp. Już u starożytnych Greków koncepcja strategii obejmowała czynnik planowania i czynnik podejmowania decyzji, czyli działanie. Łącznie oba te czynniki stanowią podstawę planu strategicznego.
Prowadzenie interesów przypomina prowadzenie wojny.
Jeżeli ogólna strategia jest poprawna, to można popełniać wiele błędów taktycznych, a przedsięwzięcie i tak będzie skuteczne.
Dopiero po II wojnie światowej pojawiła się myśl, że planowanie strategiczne i działanie na podstawie tych planów stanowią odrębny proces nazywany zarządzaniem strategicznym.
W 1962 roku Alfred Handler sformułował następującą definicję strategii:
To ustalenie podstawowych i długoterminowych celów przedsiębiorstwa oraz przyjęcie kierunków działania i przydział zasobów do osiągania tych celów.
W 1978 roku Dann Schendel i Charles Homer opracowali definicję zarządzania strategicznego, skupiając się na 4 kluczowych etapach:
a) ustalenie celów
b) sformułowanie strategii w oparciu o te cele
c) administrowanie
d) kontrola strategiczna
Zarządzanie strategiczne pozwala menedżerom na objęcie całego otoczenia, w którym funkcjonuje ich firma po to, aby podejmować konkretne działania. W grę wchodzą tutaj 2 fazy:
faza planowania strategicznego (ustalanie celów i formułowanie strategii)
wdrożenie strategii (administrowanie i kontrola strategiczna).
Jeśli kontrola wykaże, że w otoczeniu są zmiany powodujące niemożliwość wypełnienia zaplanowanego działania w procesie zarządzania strategicznego, należy wrócić do planowania strategicznego.
Zarządzanie marketingowe według definicji z 1985 roku autorstwa amerykańskiego stowarzyszenia marketingu - jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, usług, idei, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji.
Inne definicje marketingu:
proces, dzięki któremu organizacja jest powiązana z rynkiem w sposób twórczy, produktywny i zyskowny,
to dostarczanie właściwych towarów i usług właściwym ludziom, we właściwych miejscach, miejscach właściwym czasie, po właściwej cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji,
to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną poprzez tworzenie, oferowanie i wymianą posiadających wartości produktów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz