Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 60

Strategia promocji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ratajczak-Mrozek
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1729

STRATEGIA PROMOCJI PROMOCJA – zespół środków, za pomocą których firma komunikuje się z rynkiem, przekazuje informacje o swojej działalności, produktach i usługach ELEMENTY PROMOCJI (INSTRUMENTY STRATEGII PROMOCJI) * reklama * akwizycja / sprzedaż osobista * promocja sprzedaży * public relati...

Badanie rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

BADANIE RYNKU SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ OTOCZENIE MARKETINGOWE WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI System informacji marketingowej - wewnętrzne bazy danych - wywiad marketingowy - analiza informacji - badania marketingowe ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI Otoczenie marketingowe: - Segmenty ryn...

Wstęp do filozofii - opracowanie pojęć

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Joanna Malinowska
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

TEMAT: LOGIKA DIALOGOWA (17.11.2009) Szkoła z Erlangen- działa od lat 60. XX wieku. Jej przedstawiciele, to: Paul Lorenz, Paul Kamach(?). Zgadzali się z diagnozą Arystotelesa. Została reaktywowana szkoła antyczna. W przeciwieństwie do Arystotele...

Etyka komunikacji - Etyka rekonstruująca - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

6.05.2013 Etyka rekonstruująca (nie jest czysto opisowa) - koncepcje z opisem zasad funkcjonowania obowiązującej moralności, ograniczają się do fenomenologii tej moralności i fundująca (normatywna) - nie tylko opisuje pryncypia etyczne, ale ...

Monizm zasad i pluraizm zasad - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

3.06.2013 monizm zasad i pluralizm zasad, oprócz deontologii i konsekwencjalizmu różnica pluralizm-monizm w deontologii pokazuje jak normy sprowadzić do wspólnego mianownika monistyczne teorie etyki - monistyczne w odniesieniu do zasad moralnej o...

Metaetyka - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

8.04.2013 Metaetyka - teoria znaczenia języka moralności (wąskie znaczenie), metodologia nauk aksjologiczno-normatywnych (szerokie znaczenie) Żeby poważnie zajmować się etyką normatyw...

Konsekwencjalizm - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

10.06.2013 Konsekwencjalizm - orientuje się na skutki działań Każda taka koncepcja ma część aksjologiczna (pozwala ocenić skutki działań) i normatywną (które z następstw są relewantne dla oceny działań). Teoria definiuje wartości. Moralne sądy i zobowiązania - funkcja instrumentalna. konsekwencj...

Sokrates - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

25.02.2013 casus Sokratesa - co wybrać, śmierć czy ucieczkę i życie na obczyźnie dialogi platońskie „Kriton” i „Obrona Sokratesa” Kriton - przyjaciel, który zachęcał go do ucieczki, zan...

Filozofia języka - Zagadnienia na kolokwium - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia języka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

Zwrot lingwistyczny - filozofia języka nauki i filozofia języka potocznego Dwa metaforyczne ujęcia języka: język jako „zwierciadło” lub jako „narzędzie” Sens, znaczenie, przedstawienie wg G. Fregego Problem relacji tożsamości u Fregego ...

Etyka komunikacji - etyka proceduralna - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 945

Etyka proceduralna - w tym decyzjonizm koncepcje deontologiczne i konsekwencjalistyczne Deontologia vs. teleologia - rozróżnienie wprowadzone przez Broada - 1930 - „5 typów teorii etyczne...