Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 61

Etyka komunikacji - Zagadnienia i literatura.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1659

Etyka komunikacji. Zagadnienia I Struktura etyki filozoficznej Etyka i moralność Dziedziny etyki/rodzaje namysłu nad moralnością. Perspektywa uczestnika i obserwatora (badacza) moralności Problematyka uzasadniania w filozofii moralnej: poziom normatywny i metaetyczny II Sądy moralne (oceny i norm...

Informatyka w Administracji - Opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filipowska
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 679

Informatyka w Administracji 1. E-Government: Definicja, cele, przykłady. • Definicja: Wykorzystanie technologii informatycznych w administracji publicznej. Dostarczanie i wykonywanie usług przez internet • Cele: uniknięcie formalności, zmniejszenie kolejek w urzędach. Zwiększenie efektywności ...

Kolokwium z badań operacyjnych nr 2.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Anhocler
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Kolokwium z badań operacyjnych nr 2 – zestaw A Imię i nazwisko: …………………………………………………… Zadanie 1 Dane jest zadanie programowania wielokryterialnego: f 1 ( x1 , x 2 ) = x1 + 3x 2 → max f 2 ( x1 , x 2 ) = 3 x1 + x 2 → max x1 + 2 x 2 ≤...

Etyka komunikacji - Sądy moralne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

11.03.2013 Czym charakteryzują się sądy moralne? Poziom normatywny - diagnozowanie i formułowanie norm dla działań, normy to kryteria naszego zachowania; i metaetyczny - zadanie: analiza sądów normatywnych, tych, w których wypowiadamy się w kwestiach moralnych, przedmiotem: nie tyle działania co s...

Wstęp do filozofii - Opracowanie pojęć

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Joanna Malinowska
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Agnostycyzm - pogląd, według którego obecnie niemożliwe jest całkowite poznanie rzeczywistości. Czasami agnostycyzm oznacza tylko niemożliwość dowiedzenia się, czy Bóg lub bogowie istnieją czy też nie. Jednym z pierwszych przejawów agnostycyzmu...

Prawo gospodarcze UE - Artykuły

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

TFUE- Materiał na zaliczenie z wykładów Artykuł 3 1. Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach: a) unia celna; b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego; c) polityka pieniężna w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro...

Narodowy Bank Polski - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

9. Rola Narodowego Banku Polskiego oraz rynku kapitałowego w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych. [O NBP poniżej] Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi. Na rynek kapitałowy składają się:  rynek papier...

Public Realations - Wojsko - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ossowski
 • Public Relations
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

PR W STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI I WOJSKU Art. 61.  Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych...

Finanse - Bank centralny i banki komercyjne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 455
Wyświetleń: 791

III. Bank centralny i banki komercyjne 1.Bank centralny 1a.Geneza: dwuszczeblowy system bankowy - 1) bank centralny i 2) banki komercyjne zakaz prawny udzielania depozytów i dawania kredytów powinien odmówić udzielenia kredytu nawet rządowi pierwszy bank centralny powstał w Szwecji 1668r. (XVI...

Logika ogólna - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartosz Hordecki
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Logika ogólna - nauka o języku jako środku komunikacji. Komunikowanie się polega na „dawaniu racji”, uzasadnianiu zdań, które człowiek wypowiada. Język - środek komunikacji dźwiękowej, w którym przekazujemy sobie informacje. Może być naturalny (komunikacja codzienna, nie stworzony przez człowieka) i...