Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 46

Przedsiębiorczość i przedsiębiorca

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Izabela Czaja
 • Podstawy przedsiębiorczości i innowacji
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2954

Przedsiębiorczość i przedsiębiorca   Definicja przedsiębiorczości Przedmiotowa Działalność sektora drobnych i większych przedsiębiorstw (sektor MŚP) Działalność ludzka - działalność człowieka podejmowana na rynku w celu zaspokojenia własnych potrzeb i usunięcia poczucia dyskomfortu (głodu, bezp...

Makroekonomia WYKŁAD 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2184

Makroekonomia Wykład 1 (16) 2004-02-16 W gospodarce mamy do czynienia z dwoma efektami, które działają jednocześnie: efekt substytucyjny, efekt dochodowy. EFEKT SUBSTYTUCYJNY W momencie, gdy rośnie realna stawka płac, wtedy wzras...

Aktywa i pasywa - majątek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Rachunkowość
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1701

12.03.2012 AKTYWA aktywa (majątek) - to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe aktywa w bilansie przedstawiane są zgodnie z zasadą tzw. „ wzrastającej płynności ”, czyli od najmniej do najbardziej płynnych. aktywa trwałe - to aktywa, które pozostaną w spółce dłużej niż rok. Podstawowe elemen...

Analiza ekonomiczna - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2191

Analiza ekonomiczna tematyka: wprowadzenie analiza porównawcza (na końcu) analiza przyczynowo-skutkowa analiza sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) analiza wskaźnikowa (5 grup wskaźników) analiza...

Płynność finansowa - wskaźnik rotacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2597

23.04.2012 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA wypłacalność krótkoterminowa firmy, zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań płynność finansowa  wypłacalność finansowa (zdolność do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem) płynność finansowa  płynność majątku (zdolność i tempo zmiany posz...

Analiza wskaznikowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2002

26.03.2012 ANALIZA WSKAŹNIKOWA podstawowe narzędzie analizy ekonomicznej; 5 grup wskaźników Sierppińska: Najszerszy wachlarz wskaźników ekonomicznych, możliwy do ustalenia na podstawie sprawozdań finansowych, jest wykorzystywany p...

M.Porter o konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Bolesław Porter
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2051

M.Porter - Porter o konkurencji W jaki sposób siły konkurencji kształtują strategię Łączne nasilenie 5ciu sił wyznacza ostateczny poziom rentowności w danym sektorze. Cel: wyszukanie w sektorze pozycji, z której firma będzie mogła się najlepiej bronić przed tymi siłami, albo z której najkorzystn...

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Michał Stankiewicz
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

M.Stankiewicz - Konkurencyjność przedsiębiorstwa Rozdział I Konkurencja - uczestnicy rywalizujący ze sobą w dążeniach do analogicznych celów; działania podejmowane przez jednych dla osiągania określonych celów, utrudniają to innym. Kryteria konkurencji: Arena konkurencji - konkurencja rynkowa (...

Konkurencja, konkurencyjność, potencjał konkurencyjności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Michał Stankiewicz
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

Konkurencja zjawisko, polegające na tym, że uczestnicy rynku rywalizują między sobą w dążeniu do osiągnięcia tych samych celów. Co oznacza, że starając się osiągnąć swoje cele utrudniają osiąganie ich innym. Arena Konkurencji- przestrzeń rywalizacji: rynkowa (osobno między sobą konkurują strony ...

Test pytania logistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 4144

Test jednokrotnego wyboru  1)  Zgodnie z macierzą portfelową  artykułów zaopatrzenia produkty, których ryzyko  zaopatrzenia jest niskie ale ich wpływ na wynik finansowy i jakośd oferty danego  przedsiębiorstwa jest wysoki nazywamy:  a)  Strategicznymi  b)  Wąskiego gardła  c)  Dźwigniowymi  d)  M...