Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 47

Mobbing - techniki lobbingu według Heinza Leymanna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogdan Rogoda
 • Zarządzanie MSP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące ...

Outsourcing - cele, typy, warunki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogdan Rogoda
 • Zarządzanie MSP
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2527

Outsourcing = outside + resource + Rusing Przekazanie realizacji zadań, funkcji lub procesów firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Warunek ekonomiczności outsourcingu: Cele outsourcingu: - obniżka kosztów - skoncentrowanie głównej działalności - zmniejszenie problemów z za...

Negocjacje w biznesie - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
 • Negocjacje w biznesie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2877

      by Joanna Lenik   1    „Negocjacje w biznesie” Z. Nęcki    I. Aby negocjować, trzeba mieć konkretne oferty, częściowo pokrywające się a częściowo rozbieżne z  ofertą drugiej strony.  NEGOCJACJE – sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie  korzystnego ...

Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 4886

Regionalizacja w warunkach globalizacji. Kryteria regionalizacji. Regionalizacja - proces wydzielania regionów. Forma klasyfikacji, w której występuje dodatkowe kryterium sąsiedztwa przestrzennego. Dokonując regionalizacji, wydzielamy większe terytoria złożone z mniejszych obszarów o podobnych ce...

Gospodarka regionalna notatki z zajęć

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2401

GOSPODARKA REGIONALNA Polityka regionalna - polityka władz publicznych, której celem jest rozwój regionu i wyrównanie poziomu rozwoju Instrumenty polityki regionalnej: - ekonomiczne (ulgi podatkowe) - prawno-organizacyjne - kontrakty wojewódzkie - plany zagospodarowania przestrzennego - str...

Konflikty interesów wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Konflikty interesów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1582

WYKŁAD 2 18.10.2010r. Konflikty interesów: konflikty interesów wewnątrz firmy konflikty interesów wśród członków gospodarstwa domowego (np. problem brakujących kobiet - 60 - 100 mln, gdzie są takie kobiety, dyskryminacja płci żeńskiej, np. Chiny, islam - zwłaszcza) konkurencja rynkowa - fair lu...

Pojęcie dylematu w etyce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1834

WYKŁAD 13 17.01.2011r. Demaskowanie - zwracanie publicznej uwagi na zło w celu odsunięcia zagrożenia. Demaskowane zło dotyczy funkcjonowania firmy lub jej produktów i polega z reguły na wyrządzeniu lub możliwości wyrządzenia krzywdy klientom, pracownikom, członkom społeczności lokalnych. Demaskow...

Cnoty moralne- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2016

WYKŁAD 3 25.10.2010r. Powody zajmowania się etyką biznesu: etyka jest rodzajem wiedzy o moralności etyka nie zwalnia z odpowiedzialności moralnej wszyscy ludzie są podmiotami moralnymi  stanowią sami wartość (np. dostawcy) etyka biznesu pozwala określić obowiązki dla swoich interesariuszy - ...

Makroekonomia - podstawowe definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Bober
 • Makroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1330

Amortyzacja - zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. Automatyczny stabilizator - jest to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza podatnoś...

Normy, zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

Normy Religijne Dobrego wychowania Moralne (większość przekształcono w prawne) Prawne Normy prawne - Zasady postępowania ustanowione i chronione przez Państwo Różnice między normami prawnymi a pozostałymi normami Rodzaj sankcji - za nieprzestrzeganie norm prawnych grozi sankcja prawna, Państwo...