Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 45

Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

Temat: Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej    Na czele państwa stał monarcha (król albo książę). Obowiązywała zasada dziedziczenia tronu, de  facto władzę powinni objąć WSZYSCY synowie władzy, co powodowało podział państwa na  części. W przypadku, gdy urodziło się dwóch synów, jeden z nich oddaw...

Władza w ujęciu socjologii organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Marcinkowski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1582

    Jak się wyzwolić spod władzy innego (innych)?  - zwiększać zasób własnych dóbr  niezależność  - poszukiwać  innych źródeł  potrzebnych dóbr czy usług  - uczyć się rezygnacji z dóbr, za które nie można zapłacić inaczej, jak tylko zniewoleniem (np. umowy  śmieciowe)  - zwiększać siłę nacisku n...

Prawo pracy - czas pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Szuber-Bednarz
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2310

Art. 128- definicja czasu pracy  Doba pracy, tydzień pracy   Okres rozliczeniowy jest to jednostka czasy która jest przyjęta przez pracodawcę dla celów rozliczenia  pracownika z wypracowanego czasu.   Norma czasu pracy to maksymalna licz...

Spółki osobowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr L. Zalewski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1750

Zalewski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO HANDLOWE)  Ustawa KSG reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie , podział i  przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partn...

Spółki kapitałowe - Spółka z o.o.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr L. Zalewski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1274

Zalewski. Notatka składa się z 5 stron. Spółki kapitałowe:   1)  Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub więcej osób prowadzoną w celu prawnie  dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę  z o.o. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania s...

Retoryka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
 • Retoryka i negocjowanie dla prawników.
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2205

. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca. Notatka składa się z 2 stron. Logos- odwołanie do tekstu   Rodzja retoryczne:  Genere disendi- genus iudiciale ( docera- funkcja informującą-pouczająca)  Genus delib...

Programowanie jako wyznaczanie strategii rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Golik
 • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 2471

Programowanie - wyznaczanie strategii rozwoju. Wiąże się z określoną zasadą programowania.   Programowanie krótkookresowe - Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 Programowanie średniookresowe - np. Narodowa Strategia Spójności...

Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gosodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2107

Klasyfikacja majątków i kapitałów jednostki gospodarczej   Metody badawcze w rachunkowości W rachunkowości wykorzystuje się metodę bilansową. Oznacza sposób rozumowania polegający na podwójnym podejściu do rozpatrywanych zjawisk. W rachunkowości metoda bilansowa oznacza rozpatrywanie działalnośc...

Koszty działalności jednostek organizacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1400

Koszty działalności jednostek organizacyjnych   Koszty są przedmiotem rachunku kosztów , a rachunek kosztów stanowi bardzo ważną część i rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej   Koszty działalności - równowartość z...

Operacje gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2387

Operacje gospodarcze   Operacje gospodarcze - udokumentowane, wyrażone wartościowo zdarzenia gospodarcze, które wywierają wpływ na składniki bilansu, a także sytuację finansową przedsiębiorstwa. Cechy konieczne operacji gospodarczych: Muszą być utrwalone w odpowiednim dowodzie księgowym Muszą...