Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 4

Mikroekonomia - notatki do kolokwium - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Artur Pollok
 • Mikroekonomia
Pobrań: 6608
Wyświetleń: 8953

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a prowadzi je dr Artur Pollok. Notatka składa się z 14 stron. Mikroekonomia koncentruje się na wyborach dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd oraz zajmuje się badaniem zjaw...

Podstawy organizacji i zarządzania - opracowanie do zaliczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Machaczka
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 3997

Otoczenie – nie można zakładać, że będzie ono stabilne. W realu jest ono zmienne, co powoduje, że organizacje muszą się zmieniać. Więc efektywne ukształtowanie organizacji można realizować, gdy uwzględni się specyficzne warunki jej funkcjonowania, czyli wpływ otoczenia. W krańcowym przypadku pr...

Ćwiczenia i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Szklarska
 • Matematyka
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 4718

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Notatki- finanse publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7322
Wyświetleń: 7427

17 stron. ...Pojęcie i element składowe sektora finansów - sektor państwowy i publiczny - sektor prywatny - nastawiony na zysk Sektor publiczny zaspokaja potrzeby świadcząc usługi w sposób nieodpłatny lub częściowo odpłatny ale żeby te usługi wytworzyć musza ponosić koszty. Ich celem nie ...

Bankowość - Weksel - notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Bankowość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2660

stron. ...Weksel- dokument który pojawił się w wieku XII 1transport był niebezpieczny 2zapotrzbowanie na obca walutę było utrudnione ponieważ małe państewka miały tendencje do bicia własnych monet, występowało również fałszowanie pieniędzy Najpierw pojawił się weksel własny a dopiero późnie...

Podstawy prawa - wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Lic
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4389

...Prawo: prawo przedmiotowe (dziedzina nauki, sfera porządkowania rzeczywistości) uprawnienia do czegoś Prawo w znaczeniu przedmiotowym: ogół norm czyli reguł postępowania, które są ustanowione lub uznane i chronione przez państwo (ustanowione - prawo stanowione, np. w drodze ust...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 4389

...Strategie pozyskiwania pracowników: 1) Dobór pracowników do stanowisk pracy, do wymagań jakie te stanowiska pracy stanowią. Jest to strategia tradycyjna „właściwy człowiek na właściwym miejscu” 2) Strategia dopasowania pracowników do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szukanie pracown...

Obligacje- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3346

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawowe charakterysyki obligacji, określenie ceny, konwencje naliczania odsetek, wycena obligacji, metoda dochodowa. (…) … Są dwa podstawowe rodzaje ryzyka inwestycji w obligacje RYZYKO INWESTYCJI W OBLIGACJE: ryzyko kredytowe (credit risk),...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosław Kot
 • Filozofia
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 3521

...Mówi się, że przepowiedział zaćmienie słońca. Zaliczany jest do filozofów szkoły jońskiej Tales twierdził, że zasadą świata jest woda (wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa). Zagadnieniem Talesa było pochodzenie świata. Nie pytał jednak już, to świat „zrobił”, lec...

Formy debaty społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marta Smagacz-Poziemska
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

...Formy debaty publicznej i ich skuteczność ( na podstawie konkretnych dyskusji i sporów dotyczących konkretnych inwestycji lub rozwiązań przestrzennych). Jezdnym z ważnych założeń demokracji jako systemu jest jej zdolność do budowania przestrzeni debaty publicznej, w której każdy ma głos, w k...