Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 3

Przygotowanie i wdrażanie projektów europejskich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Serafin
 • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4928

in. zagadnienia takie jak: organy europejskie, kompetencje organów europejskich, polityki sektorowe UE, rozszyfrować skróty, cele konwengrancji, zasada dodatkowości, składowe programu operacyjnego, role instytucji zarządzających programów operacyjnych, kamienie milowe w realizacji projektu. W not...

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5950

in. zagadnienia takie jak: cechy jakościowe informacji sprawozdawczej, podstawowe zasady dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego, cecha wiernej prezentacji, elementy ograniczające jakość informacji, zasada kontynuacji, cel inwentaryzacji, rodzaje sprawozdań finansowych. Jednostkowe sprawo...

Socjologia - wykłady - Superkultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab Andrzej Słaboń
 • Socjologia
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 3136

W. Mrawskiego, koncepcja D. Bella, pojęcie Kultury, definicja superkultury, teorie podstmodernizacyjne, postmodernizm, socjologia życia codziennego, sposoby dekonstrukcji. (…) … samorealizacyjnych - wybieranie zasad religii które nam pa...

Marketing terytorialny - opracowanie na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Iryna Manczak
 • Marketing terytorialny
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4004

Najama, rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym, rezultaty współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: działanie w ramach sponsoringu, mechanizmy finansowania sportu w polskich samorządach, modele wyboru sponsor...

Model produkcyjny i finansowy przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Katarzyna Żmija
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4025

Model produkcyjny- opisuje przedsiębiorstwo jako układ techniczny, który przetwarza energię i materię nakładu w dany produkt. Kładzie nacisk na fakt, że przedsiębiorstwo nie produkuje wartości dodanej, czyli najpierw musi wyprodukować jakieś dobra lub usługi , żeby sprzedać je na rynku. Mod...

Psychlogia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Motyka
 • Psychologia
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 3563

Zjawiska i prawidłowości związane z warunkowaniem (warunkowanie klasyczne): · wzmocnienie (powtarzanie wzmocnień) stanowi warunek konieczny do wytworzenia się reakcji warunkowej; · wygaszenie reakcji polega na konsekwentnym br...

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Prawa ekonomiczne rządzące przed...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Zamora
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2317

Wiek XV i XVI to okres wielkich odkryć geogr., podróży Kolumba, Magellana. Wykształtował się system gospodarki europejskiej, gdzie kilka krajów specjalizowało się w produkcji towarów przemysłowych (potęga- Anglia). Europa środ. i wsch. to rolnictwo i przemysł surowców. Kolejnym etapem były podboje...

Czynności prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2562

Podpisanie dokumentu: Podpis jest własnoręcznie umieszczonym graficznym znakiem językowym który wskazuje imię i nazwisko składającego oświadczenie woli. Podpis służy do identyfikowania osoby, która go złożyła oraz do ustalenia treści złożonego przez niego oświadczenia woli Podpis musi być czy...

Rozwój teorii rachunkowości - praca zaliczeniowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Mieczysław Dobija
 • Rozwój teorii rachunkowośći
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 6692

2) aksjomatycznym, który wprowadził uogólnienie zasad i reguł rachunkowości dla wszystkich jej zastosowań; kierunek ten opiera się na przyjętych w teorii aksjomatycznej założeniach i metodach postępowania. Stąd w jego ramach powstało wiele modeli księgowych, mających głównie zastosowanie w dydak...

Główne punkty odniesienia polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Karaś
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 3325

1. PROGNOZY INFLACJI - stosunkowo długie opóźnienia między zmianą stóp procentowych a okresem ich najsilniejszego oddziaływania na gospodarkę wymagają od banku centralnego dokonywania zmian stóp procentowych z odpowiednio dużym wyprzedzeniem – bank centralny powinien dysponować prognozą, która ...