Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 2

note /search

Opracowanie do egzaminu mikrosocjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 4109

Mikrosocjologia – opracowanie tematów do egzaminu     1.  Miejsce małych grup społecznych w strukturze społecznego świata     *  ojciec duchowy mikrosocjologii  – Georg Simmel (1858-1918)    a). struktura społecznego świata wg Parsonsa;    społeczeń    stwo  o charakterze    całościowym i  global...

PROMOCJA JST materiały 2013

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług publicznych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1771

Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Funkcje promocji JST 3. Korzyści wynikające z prowadzenia promocji JST 4. Proces i plan promocji jednostki samorządu terytorialnego (JST) Program promocji 5. Charakterystyka elementów planu promocji JST 1. Cele promocji JST 2. Przedmioty promocji 3. Adresacji promo...

Nauka o polityce i państwie egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5229

1. Funkcje i zadania władzy lokalnej i regionalnej Władza lokalna wykonuje zadania w zakresie: - infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), - infrastruktury społecznej (edukacja pub...

Etyka biznesu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 6965

ETYKA BIZNESUdr. Tomasz Kwarcinski SPIS TEMATÓW W1,2:RYNEK I HOMO ECONOMICUS - O POTRZEBIE ETYKI BIZNESU (05.10.2010, 12.10.2010) WYMIANA RYNKOWA - UJĘCIE KLASYCZNE EGOIZM EGOIZM PSYCHOLOGICZNYPogląd głoszący, że każde działanie człowieka jest ostatecznie motywowane dążeniem do zaspokojenia własny...

Turystyka - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5271

in. zagadnienia takie jak: fazy rozwoju ruchu turystycznego, turystyka, ruch turystyczny, turysta, odwiedzający, turysta, wycieczkowicz, turystyka – kryteria podziału, kryterium grup motywacji. Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: kryterium motywów uczestników ruchu turystycznego, kry...

Ekonomika turystyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 3969
Wyświetleń: 8281

in. zagadnienia takie jak: ekonomia wobec turystyki – rys historyczny, ekonomika turystyki – zakres, przedmiot i metody badań, rynek turystyczny i jego elementy, rynek turystyczny jako system relacyjny, formy rynku, rynek jako podsystem g...

Analiza ekonomiczna - wykłady - bilans

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 6881

in. zagadnienia takie jak: analiza bilansu, bilans, aktywa, pasywa, kalkulacja podatku dochodowego, płynność finansowa, wskaźnik bieżącej płynności. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: analiza porównawcza w czasie, kapitalizacja odsetek częstsza niż raz w roku, analiza przyczyno...

Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4039

Dzięki treści notatki możemy zapoznać się z takimi pojęciami, jak: kupiecka i handlowa własność gospodarcza, firmanctwo, spółki kapitałowe i osobowe, wymagania niezbędne przy zakładaniu spółki, negocjacje, aukcja. Ponadto dowiemy się więcej o takich terminach, jak: przetarg pisemny, środki ochrony ...

Nieruchomości - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 4655

...Prawa rzeczowe ograniczone – użytkowanie Prawo do używania i pobierania pożytków z cudzej rzeczy obciążonej tym prawem. -Może być odpłatne lub nieodpłatne, terminowe bądź bezterminowe. -Można także ograniczyć zakres u...

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 9275
Wyświetleń: 14581

in. zagadnienia takie jak: mierzenie dochodu narodowego, dochód narodowy i wydatki, pomiar produktu krajowego brutto, składniki PKB, realny pkb a nominalny PKB, produkt krajowy brutto a dobrobyt, mierzenie kosztów utrzymania, wskaźnik cen konsumenta. W notatce znaleźć można również informacje tak...