Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 173

Istota reklamy - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2744

W treści notatek z marketingu i reklamy można zapoznać się z następującymi zagadnieniami: czym jest reklama, teoria, istota reklamy, komunikowanie persfazyjne, reklamodawca, zwrócenie uwagi na projekt, funkcja prezentacji, funkcja kształtowania popytu, funkcja tworzenia i utrzymywania rynków zbytu,...

Ekonometria repetytorium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2170

Co ciekawego znajdziecie? Otóż: przedmiot i narzędzia ekonometrii, podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa, modelowe rozkłady prawdopodobieństwa dla zmiennych ciągłych, elementy statystyki matematycznej, estymator funkcji auto, kowariancji i autokorelacji. Wśród innych rzeczy jakie znajdziec...

Finanse międzynarodowe - SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3304

doc. Notatka zwiera takie informacje, jak: system waluty złotej, system dewizowo – złoty (dolarowo – złoty, z bretton woods), przyczyny upadku systemu dewizowo – złotego, wymienialność walut, wymienialność zewnętrzna, trzy warianty w ramach tego standardu, wymienialność wg wymagań art. 8 statutu ...

Podstawy Ekonometrii - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7378

Zagadnienia w nich poruszane to m.in.: pojęcie modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, wybór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego, metoda najmniejszych kwadratów, badanie istotności wpływu poszczególnych zmiennych objaśniających na zmienną endogeniczn...

Podstawy organizacji i zarządzania: otoczenia organizacji oraz ewolucj...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3745

Obszerna notatka (10 stron) z przedmiotu Podstawy Organizacji i Zarządzania prowadzonego przez dra Krzysztofa Woźniaka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka zawiera dwa wykłady: jeden dotyczy otoczenia organizacji, drugi ewolucji zarządzania (od początków w XIX w.). W dokumencie zostały ...

Marketing międzynarodowy - Strategie liderów rynkowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Marketing - jest sztuką oferowania właściwego produktu, właściwemu odbiorcy, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, po właściwej cenie, tak aby ta działalność przynosiła zysk. Marketing międzynarodowy - jest sztuką oferowania właściwego produktu na rynku międzynarodowym, właściwemu odbiorcy, w...

Marketing w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

MARKETING w HZ Definicja prosta - ogół działań mających na celu przekonanie kogoś do odpowiedniej idei. Definicja klasyczna - odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszelkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne ryn ki zbytu Definicja wg Amerykańskiego Stowa...

Metody badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1407

Prowadzenie badań: Zdobycie wiedzy Podejmowanie bardziej trafnych decyzji Wyjaśnienie przyczyn Kto prowadzi: Firmy Instytuty badawcze Uczelnie NGO Studenci Cel badań Badania eksploracyjne - poznajemy tematykę, rzucamy światło, po raz pierwszy badamy dany temat Badania opisowe - przeds...

Międzynarodowe organizacje gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 735

28.02.2011 ORGANIZACJA - jest pewną strukturą, uporządkowanym układem mającym do zrealizowania określone cele. Współczesne organizacje międzynarodowe (od XX w) swoje prekursorki miały w wieku XIX w organizacjach takich jak Komisja ds. Renu 1804, Komisja ds. Dunaju 1856, Poczta TELEGRAF 1865, Prz...

Molendowski - europeistyka 2012

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

FUNKCJE DYPLOMATYCZNE (EWOLUCJA, RODZAJE) I. FUNKCE DYPLOMATYCZNE I ICH ISTOTA 1. Pojęcie „funkcji dyplomatycznych„ Całokształt urzędowej działalności misji dyplomatycznej, związanej z utrzymaniem stosunków dyplomatycznych i realizacją oficjalnych stosunków między podmiotami prawa międzynarod...